Budi dio naše mreže
Izbornik

. PAPINSKO POSLANJE KARDINALA ETCHEGARAYA U SARAJEVU "Zar oplja~kati i oteti nekome sve čto ima, prognati ga s rodne djedovske grude u nepoznato zna~i humano preseliti? Zar pobiti jednostavno na tisuđe ljudi, a da im se ne zna grob ni spomen, i to s

amo zato čto su druga~iji (IKA )

amo zato čto su druga~iji, zna~i etni~ki o~istiti?" Sarajevo, 16. 8. 1995. (IKA) - Francuski kardinal Roger Etchegaray, predsjednik Papinskog vijeđa "Justitia et pax" i "Cor unum", te predsjednik Sredičnjeg povjerenstva za jubilej Svete godine 2000. poh

amo zato čto su druga~iji, zna~i etni~ki o~istiti?”
Sarajevo, 16. 8. 1995. (IKA) – Francuski kardinal Roger Etchegaray, predsjednik Papinskog vijeđa “Justitia et pax” i “Cor unum”, te predsjednik Sredičnjeg povjerenstva za jubilej Svete godine 2000. pohodio je, po želji Svetog Oca, Sarajevo. Kardinal Etchegaray, pod pratnjom UNPROFOR-a, doputovao je 14. kolovoza opasnom igmanskom cestom u Sarajevo zajedno s apostolskim nuncijem mons. Francescom Monterisijem i savjetnikom u državnom tajničtvu Svete Stolice za nače podru~je mons. Jeanom Claudom Perissetom. Odmah po dolasku pohodili su uničteno Gospino svetičte i spaljenu crkvu Uznesenja Marijina na Stupu, gdje bi se na blagdan Velike Gospe sakupljale tisuđe Hrvata katolika iz Sarajeva i okolice.
Na blagdan Uznesenja Marijina, 15. kolovoza, sve~anom misnom slavlju u prepunoj katedrali Srca Isusova u Sarajevu predsjedao je kardinal Etchegaray zajedno s kardinalom Vinkom Puljiđem, nuncijem Monterisijem i svim gradskim sveđenicima.
Kardinal Puljiđ na po~etku je pozdravio Papina izaslanika u svoje ime, u ime ispađenog naroda koji se nalazi u katedrali, u ime svih žitelja grada Srajeva i BiH, u ime sveđenika, redovnika i redovnica. Opisujuđi stanje u Srajevu, kardinal Puljiđ je istaknuo: “Veđ 1.150 dana zlo~ina~ka ruka s okolnih brda sije smrt ulicama ovoga grada. Ljudi u njemu su, ni krivi ni dužni, osušeni na vičegodičnji zatvor u kojem imaju jedino pravo živjeti od danas do sutra, ~ekajuđi kada đe i na njih dođi red da postanu bogalji ili pošu pod zemlju.” Kardinal Puljiđ nije mogao zaobiđi ni tečko stanje u svom rodnom kraju. “Svjesni smo da je banjolu~ka biskupija u ovom prljavom ratu i politi~kim intrigama otpisana. Tako se umjesto genocida, koji se na tim prostorima dogaša bez ikakvih ratnih djelovanje, po~elo propagirati rije~ima humano iseljavanje i etni~ko ~ičđenje, čto boli jednako kao metak ubojica. Zar se po~elo razmičljeti na~inom na koji razmičljaju zlo~inci nastojeđi opravdati tolike nepravde nanesene malom ~ovjeku? Zar oplja~kati i oteti nekomu sve čto ima, prognati ga s rodne djedovske grude u nepoznato, zna~i humano preseliti? Zar pobiti jednostavno na tisuđe ljudi, a da im se ne zna grob ni spomen, i to samo zato čto su druga~iji, zna~i etni~ki o~istiti?”
Opisujuđi tečko stanje u Vrhbosanskoj nadbiskupiji, kardinal Puljiđ je rekao: “Mi Hrvati katolici, koji nismo prihvatili da nas humano presele, postadosmo suvičak i smetnja mnogima. Srpski nas terorizam progoni, domađi nas politi~ari ostaviče, a oni koji ovdje vladaju ne priznaju nas svojima.” U nastavku, kardinal je iznio bol čto Svetom Ocu nije bilo omoguđeno dođi u Sarajevo, te je zamolio njegovog izaslanika da Papi prenese pozdrave i poru~i mu da ga vjernici ~ekaju “poput ptice koje umiru, pjevajuđi hvale Bogu ostajuđi vjerni Isusu Kristu”. “Ponesite pozdrave Svetom Ocu”, nastavio je kardinal, “i poru~ite mu da ga ~ekamo u Sarajevu, pa kad jednog dana ponestane katolika na ovim prostorima krivnjom politike i interesa, neka barem ne zaboravi gde su nam grobovi, gdje su nača svetičta, gdje smo htjeli biti ljudi i živjeti svoje uvjerenje počtujuđi tuše.”
Kardinal je Etchegaray u prigodnoj propovijedi prenio svim nazo~nima Papine pozdrave te podsjeđajuđi na njegove rije~i izre~ene 8. rujna pročle godine, koje je trebao ređi u Sarajevu, istaknuo: “Stojim pred tobom Gospodine vi~uđi: oslobodi nas od kuge, gladi i rata! Dosta je rata! Treba čto prije dođi do pravednog mira.” “Samo se molitvom”, nastavio je kardinal Etchegaray, “može dodirnuti dno najtvršeg srca, kada je poput ~elika o~ičđeno na vatri žrtve i pomirenja.” “Ovo je molitva svih vjernika katolika, pravoslavnih, židova i muslimana. Ona treba izvirati iz svakog srca i ujediniti srca svih. Ako pravda i istina nisu jednaki za sve, onda nisu ni pravda ni istina”, zaklju~io je Papin izaslanik.
Nakon susreta sa sveđenicima, kardinal Echtegaray je razgovarao s predsjednikom Predsjedničtva BiH Alijom Izetbegoviđem. U tijeku ve~eri pohodio je Vrhbosansku bogosloviju gdje ga je predsjednik HKD “Napredak” upoznao s djelovanjem brojnih udruga koje su odigrale važnu ulogu u ovome ratu.