Budi dio naše mreže
Izbornik

POLJSKA: EESTE RASPRAVE GRKOKATOLIKA I PRAVOSLAVNIH OKO BOGOMOLJA

Varšava (IKA )

Varšava, 6. 2. 1997. (IKA) - Grkokatolieka i Pravoslavna Crkva u Poljskoj sve eešae se sukobljavaju oko prava na 23 bogomolje. Godine 1947. komunistieke vlasti oduzele su crkve grkokatolicima i predale ih pravoslavnima. Od godine "obrata" 1990. traje su

Varšava, 6. 2. 1997. (IKA) – Grkokatolieka i Pravoslavna Crkva u Poljskoj sve eešae se sukobljavaju oko prava na 23 bogomolje. Godine 1947. komunistieke vlasti oduzele su crkve grkokatolicima i predale ih pravoslavnima. Od godine “obrata” 1990. traje sukob oko prava na oduzete grkokatolieke crkve. Vlada je imenovala parlamentarnu komisiju koja treba razriješiti taj spor i oni predlažu dvije moguanosti: da se grkokatolici odreknu svojih prava na te posjede, a kao protuuslugu moai ae koristiti te bogomolje; ili da u župama o kojima se radi stanovnici glasuju komu ae pripasti pravo na crkvu. Za prvi prijedlog zauzeo su pravoslavni episkop Adam, jer ae, prema njegovim rijeeima, svako drugo rješenje voditi sukobu vjernika. Grkokatolieki metropolit Ivan Martyniak misli da se obje Crkve trebaju osloniti na gra?anski zakon o povratu imovine kao na kompromis, te je optužio pravoslavne da žele nezakonite postupke naknadno ozakoniti.