Budi dio naše mreže
Izbornik

Pozdrav nadbiskupa Hranića na simpoziju Centra HBK za promicanje socijalnog nauka Crkve

Zagreb (IKA)

Predsjednik Upravnog vijeća Centra HBK za promicanje socijalnog nauka Crkve đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić uputio je pozdravnu riječ na početku simpozija „Promicanje i oživotvorenje socijalnog nauka Crkve u Hrvatskoj“ o 25. obljetnici Centra HBK za promicanje socijalnog nauka Crkve u četvrtak 23. studenoga 2023. u Zagrebu. Govor prenosimo u cijelosti.

Društvena dimenzija kršćanske vjere. Bog, u Kristu, ne otkupljuje samo pojedinu osobu, već i društvene odnose među ljudima. Božja ljubav dopire do čovjeka u njegovoj cjelovitosti: tjelesnom i duhovnom biću, u solidarnom odnosu s drugim ljudima. Cijeli čovjek – ne odijeljena duša ili biće zatvoreno u individualnost, nego pojedina osoba i društvo u kojemu ona živi uključene su u ekonomiju evanđelja. Nositeljica evanđeoske poruke utjelovljenja i otkupljenja, Crkva, ne može ići drugim putem. Kompendij socijalnog nauka Crkve zato kaže da »promjena društvenih odnosa koja odgovara zahtjevima kraljevstva Božjega nije utvrđena (…) jednom za svagda“, nego je to povjereno kršćanskoj zajednici da ona svojim socijalnim naukom te učinkovitim djelovanjem potvrđuje svoju vjernost Kristu i ljudima i da se na taj način čitava zajednica Crkve trajno potvrđuje kao ‘opći sakrament spasenja’.[1] Stoga je danas osobito važno razvijati svijest o društvenoj dimenziji kršćanske vjere i trajno se nadahnjivati socijalnim naukom Crkve, koji našem kršćanskom životu daje nov pogled i način djelovanja. Socijalni nauk Crkve, kao sastavni dio evangelizacijskog služenja Crkve, mora pomoći u nadilaženju naslijeđenog mentaliteta zaustavljanja na granicama pobožnosti te snažnijim zauzimanjem vjernika u društvenoj stvarnosti u kojoj živi obogatiti i uskvasati samo društvo evanđeljem.[2]

Socijalni nauk Crkve – jedno od temeljnih sredstava evangelizacije i važan sadržaj pastoralnog rada, osobito s odraslim vjernicima. Crkva je svjesna odgovornosti koju imaju vjernici laici u razvoju društva u kojemu oni žive. Zato želi svojim društvenim, odnosno socijalnim, naukom pružati pomoć vjernicima u pronalaženju odgovora u složenoj stvarnosti obiteljskog, gospodarskog, političkog, kulturnog, međunarodnog i drugih područja društvenog života suvremenog svijeta. Smatra da vjernike treba sustavno upoznavati sa sadržajem socijalnog nauka Crkve i temeljnim postavkama kršćanskog poimanja demokracije i suvremenog društva. Vjernici trebaju pri uključivanju u društveni, kulturni, gospodarski i politički život nailaziti u svojoj crkvenoj zajednici na podršku i ohrabrenje te na primjerenu duhovnu pomoć i ponudu prikladne teološke izobrazbe i formacije u koje je uključeno upoznavanje sa socijalnim naukom Crkve: kako bi ih se osposobilo za uključivanje u društvena događanja na području politike, gospodarstva, zdravstva, odgoja, obrazovanja, kulture i druga područja zajedničkog društvenog života i djelovanja.

Pastoralna orijentacija socijalnog nauka Crkve. Socijalni nauk Crkve, dakle, ima izrazito pastoralnu orijentaciju u vidu služenja kršćana ovome svijetu i društvu, gdje se želi promicati i podržavati cjelovito promicanje čovjeka i njegovo oslobođenje u ovozemnoj i u transcendentalnoj perspektivi. Socijalni nauk mora pomoći vjernicima da životnu stvarnost cjelovito sagledavaju i ispravnije tumače te da u životnu zbilju ugrađuju ljudske i kršćanske vrednote. Kršćanin je pozvan dati svoj doprinos evangelizaciji, dijalogu sa svijetom, kršćanskom tumačenju stvarnosti i pastoralnom djelovanju kako bi razna nastojanja i područja ljudskog i kršćanskog života bila osvijetljena i vođena zdravim načelima Isusova evanđelja.[3]

HBK je zato prije 25 godina osnovala Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve i dala mu zadaću da svojim kreativnim nastojanjem i djelovanjem na različitim razinama popularizira socijalni nauk Crkve i njegove teme te svim vjernicima, a osobito članovima katoličkih udruga, djelatnicima u stranačkom, političkom i društvenom životu, studentima, prezbiterima, redovnicima i redovnicama, djeci, mladima i odraslima nudi različite oblike upoznavanja sa sadržajem i načelima socijalnoga nauka Crkve te ih formira i za društveni angažman te za promicanje vrednota i načela socijalnoga nauka Crkve na području njihova profesionalnog djelovanja i na svakom području društvenoga života u kojega su uronjeni. Centar za promicanje SNC po svojoj zadaći i identitetu studijski prati različita društvena i socijalna pitanja u Hrvatskoj, pridonosi produbljivanju različitih socijalnih i društvenih pitanja te oblikovanju stavova Crkve s obzirom na ta različita društvena pitanja i istodobno u javnosti zagovara i promiče te i takve evanđeoske vrednote i stavove. Centar, stoga, organizira javne tribine, seminare i savjetovanja, studijske dane, izdaje tiskane materijale, koristi elektronska sredstva društvenoga priopćavanja i druge oblike djelovanja kako bi iz kršćanske i evanđeoske perspektive progovorio o društvenim temama i pitanjima u vidu promicanja općega dobra i boljitka čitavog društva.

Radujem se što programom danas i sutra možemo obilježiti i vrednovati 25 godina djelovanja Centra te se nadam da će i naš Centar i svi njegovi suradnici te korisnici njegova djelovanja iz ovoga obilježavanja izaći ohrabreni, osnaženi, još oduševljeniji te još svjesniji društvene važnosti djelovanja Centra.

Zahvale. Zahvaljujem u ime Upravnog vijeća Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve, ravnatelju Centra mons. prof. dr. sc. Stjepanom Balobanom, koji je jedan od idejnih začetnika, nosivih stupova i pogonskih kotača Centra od samog njegovog ustanovljenja i početka njegova djelovanja. U mnogome se poistovjetio zajedno s Centrom. A Centar je kroz minule godine rastao, stasao, napredovao, stagnirao, prolazio kroz svoje krize i poteškoće, i kad je posustao trebao je osobe koje će mu poklanjati svoju ljubav i svoj entuzijazam, evangelizacijski žar i zauzetost, koje će mu se darovati i za njega živjeti. Dr. Baloban se tada ponovno vratio Centru, hrabrio volontere i suradnike, snažio ekipu i svakako je on jedna od najzaslužnijih osoba za osnivanje, djelovanje i nesebičan doprinos radu Centra. Hvala mu što je s Tajnicom i s drugim vrijednim suradnicima organizirao i ovaj znanstveni skup te se trudi da Centar svojim djelovanjem čitavom našem društvu omogući što bolje i cjelovitije upoznavanje sa sadržajima i načelima društvenog odnosno socijalnog nauka Crkve te da što veći broj vjernika laika i svećenika ohrabri za neposredan blagotvoran društveni angažman.

Zahvaljujem svim članovima HBK koji svojom moralnom i financijskom podrškom omogućuju djelovanje Centra, pa tako i ovaj dvodnevni simpozij.

Od srca pozdravljam i sve suradnike uključene u organizaciju i održavanje današnjega znanstvenog skupa i sve Vas poštovane i drage sudionike.

Pozdravljam i sve predavače. Zahvaljujem im što su prihvatili obvezu i uložili trud u pripreme svojih izlaganja, te što će prirediti tekstove svojih izlaganja za objavljivanje.

Zahvaljujem i djelatnicima Pastoralnog instituta koji su nam osigurali sve preduvjete za održavanje ovoga simpozija i obilježavanje 25. obljetnice Centra.

Vjerujem da će naš današnji skup pridonijeti popularizaciji sadržaja socijalnoga nauka Crkve i istodobno našem rastu u odgovornosti jednih za druge, za ovaj svijet i za društvo u kojemu živimo.

Svima želim ugodno druženje i plodan ovaj dvodnevni simpozij. Hvala na pozornosti!

✠ Đuro Hranić
nadbiskup đakovačko-osječki,
predsjednik Upravnog vijeća
Centra HBK za promicanje socijalnog nauka Crkve

[1] Usp. Kompendij socijalnog nauka Crkve, br. 65.

[2] Usp. isto, br. 62.

[3] Usp. Zbor za katolički odgoj, Socijalni nauk Crkve u svećeničkom obrazovanju, br. 60-61., u: M. VALKOVIĆ (uredio), Nav. dj., str. 661-662; Zbor za nauk vjere, Naputak o kršćanskoj slobodi i oslobođenju, KS (Dokumenti 81), Zagreb 1986, br. 71-96.