Budi dio naše mreže
Izbornik

Predavanje kardinala Bozanića na Pastoralno-katehetskom kolokviju za svećenike

Zagreb (IKA )

Zagreb, (IKA) – Prvo predavanje s temom “Evanđelje obitelji. Temeljna polazišta Izvanredne opće sinode biskupa (2014.)” na IV. pastoralno-katehetskom kolokviju za svećenike u dvorani Vijenac Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta u utorak 3. ožujka održao je zagrebački nadbiskup i metropolit kardinal Josip Bozanić. Posebna vrijednost ovoga predavanja je u tome što je kardinal Bozanić bio aktivni sudionik Izvanredne sinode o obitelji koja je u listopadu protekle godine održana u Vatikanu.
Uvodno je istaknuo kako “Crkva braku i obitelji posvećuje dva sinodska zasjedanja, jer u vremenu u kojem živimo sveprisutna društvena i duhovna kriza postaje pastoralni izazov i potiče Crkvu da se u svom evangelizacijskom poslanju okrene obitelji, toj živoj jezgri društva i crkvene zajednice. U tom okruženju i takvim okolnostima prijeko je potrebno promicati evanđelje obitelji”.
Nadalje je dao kratak osvrt na odvijanje Sinode, a potom stavio naglasak na neke teme koje su bile posebno istaknute na sinodi i oko sinode. Podsjetio je kako je Izvanredna sinoda imala zadatak analizirati odgovore na upitnik i prikupiti svjedočanstva i prijedloge biskupa iz čitavoga svijeta kako bi se Evanđelje obitelji uvjerljivije naviještalo i živjelo, dok će XIV. opće zasjedanje u listopadu o. g. imati temu “Poziv i poslanje obitelji u Crkvi i suvremenom svijetu”. Ta sinoda ima za cilj iznaći operativne smjernice za pastoral braka i obitelji, a samo će se zasjedanje održati o 50. obljetnici završetka Drugoga vatikanskog koncila.
Govoreći o pripremi za Izvanrednu sinodu, podsjetio je kako je upitnik inicirao opću konzultaciju u čitavoj Crkvi. U prvom redu o slici u obitelji. Taj upitnik bio je pomoć krajovnim Crkvama da aktivno sudjeluju u pripremi Izvanredne sinode. Podsjetio je kako je taj upitnik izazvao nemalu raspravu, kao i poneku kritiku i u crkvenoj, i u široj javnosti. HBK je objedinila prispjele odgovore naših nadbiskupija i biskupija te relativno opširno odgovorila na pitanja.
U osvrtu na sam rad izvanrednog zasjedanja, kardinal Bozanić predstavio je i svoj redovni intervent koji je imao drugoga dana zasjedanja te slobodni intervent četvrtoga dana. Kardinal Bozanić govorio je o potrebi da priprema zaručnika za sakrament ženidbe kandidatima učvrsti spoznaju o njihovom specifičnom kršćanskom pozivu koji bitno određuje ljudski i vjernički život supružnika, istaknuo je važnost solidne pripreme za brak koja treba početi ranije, koja treba biti sustavnija, i ne bi se trebala svesti samo na neposredno vrijeme prije vjenčanja. Predložio je i da brak kao životni poziv bude bolje istaknut i u samom obredu sakramenta ženidbe. Zauzeo se i za pojednostavljenje postupka utvrđivanja nevaljanosti ženidbe te da se u tom procesu veće ovlasti daju mjesnim Crkvama i biskupskim konferencijama, a istaknuo je da upravo danas Crkva mora proročki naviještati nauk o nerazrješivosti ženidbe, jer time ostvaruje i osobito služenje dobru ljudi u suvremenom društvu. Istaknuo je da svi vjernici ne uspijevaju slijediti radikalnost Isusovih zapovijedi. Uzroci mogu biti različiti, zbog osobnog ili društvenog grijeha te zbog velikih društvenih promjena. U riječi o završnom dokumentu izvanrednoga zasjedanja, Relatio synodi istaknuo je kako je on plod dijaloga koji se na sinodi vodio u velikoj slobodi i uzajamnom slušanju,u njemu su postavljena pitanja i naznačeni pogledi namijenjeni sazrijevanju i preciziranju u razmišljanjima mjesnih Crkava tijekom ove godine. Upozorio je kako Relatio synodi u prvom redu ne donosi odluke, već otvara perspektive koje u mnogim slučajevima nisu lake. “Ipak se nadamo da će kolegijalni hod biskupa i uključivanje Božjega naroda po djelovanju Duha Svetoga moći Crkvu voditi u pronalaženju putova istine i milosrđa za sve”, dodao je.
U završnom dijelu izlaganja kardinal Bozanić je na pitanje “koja je poruka i poziv Sinode o obitelji u pastoralnom radu”, istaknuo kako posvećujući dva sinodska zasjedanja braku i obitelji Crkva želi staviti naglasak na obitelj u svom pastoralnom djelovanju.
Izvanredna sinoda o obitelji govori nam i o metodi našeg pastoralnog djelovanja, o načinu našeg pastorala o obitelji, potrebno je približiti se, slušati, upoznati različite prilike života u kojima žive suvremene obitelji, njihove radosti, teškoće, nade. Metodološki je važno u suočavanju s problemom ne započeti s naučenim, doktrinarnim stavovima, sa stavom bez prethodnog saslušanja i pokušaja razumijevanja konkretne situacije, rekao je.
Ističući izazove s kojima se u suvremenom svijetu na području pastorala obitelji susreće Crkva, kardinal je istaknuo potrebu pastoralnog “obraćenja”.
Trebamo početi drugačije pastoralno gledati, drugačije pastoralno pristupati različitim životnim situacijama ljudi, biti u prvom redu oni koji su svjesni, kako ističe i papa Franjo, da su putovi Božjega milosrđa u svim okolnostima života. Dakle, trebamo početi od sebe, drugačije pastoralno vrednovanje, drukčiji pastoralni pristup i to je čini mi se najveća novost netom završene Treće izvanredne sinode biskupa, zaključio je kardinal Bozanić.