Budi dio naše mreže
Izbornik

PROSLAVA BLAGDANA SV. DUJMA U SPLITU Zapo~ela desetogodičnja proslava 1.700. obljetnice grada Splita

Split (IKA )

Split, 8. 5. 1995. (IKA) - Blagdan sv. Dujma, začtitnika Splita i splitske nadbiskupije proslavljen je brojnim crkvenim, kulturnim, zabavnim i čportskim sve~anostima. Vrhunac slavlja bila je sve~ana misa, kojoj je, u nedjelju, 7. svibnja, prethodio opho

Split, 8. 5. 1995. (IKA) – Blagdan sv. Dujma, začtitnika Splita i splitske nadbiskupije proslavljen je brojnim crkvenim, kulturnim, zabavnim i čportskim sve~anostima. Vrhunac slavlja bila je sve~ana misa, kojoj je, u nedjelju, 7. svibnja, prethodio ophod starom jezgrom grada. Tom je prigodom, ujedno, otvorena i desetogodičnja proslava 1700. godičnjice utemeljenja grada Splita.
Pozdravljajuđi okupljeno mnočtvo vjernika, splitsko-makarski nadbiskup i metropolit Ante Juriđ pozdravio je biskupa kotorskog Ivu Gugiđa, čibenskog Sređka Badurinu, dubrova~kog Ćelimira Puljiđa, hvarskog Slobodana ćtambuka, splitskog pomođnog biskupa Marina Baričiđa, mostarskog biskupa u mirovini Pavla Ćaniđa, koji je bio i dugogodičnji katedralni župnik sv. Dujma, te posebno predvoditelja slavlja vrhbosanskog nadbiskupa, kardinala Vinka Puljiđa. Domađin slavlja nadbiskup Ante Juriđ istaknuo je da je u mu~eniku sv. Dujmu simbolizirana slavna povijest, a danas mu~eničtvo proživljavaju sarajevski nadbiskup sa svojim sufraganima mostarsko-duvanjskim Ratkom Periđem i banjalu~kim biskupom Franjom Komaricom, koji zbog tragi~nih dogašaja u toj biskupiji nije mogao sudjelovati u proslavi sv. Dujma. Vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljiđ istaknuo je u svojoj propovijedi: “Splitski začtitnik sv. Dujam svjedo~i da nije jak tko može ubijati nego je onaj tko snagom svoga duha nadživljava svoga mu~itelja. Takvim je svjedo~enjem ope~ađena nača povijest i kultura, ne ručeđi veđ gradeđi. Nismo narod koji tuše osvaja, mržnju nosi, veđ narod koji samo želi živjeti na svome.”
U sve~anom ophodu i misi sudjelovali su i dužnosnici državne, županijske i gradske vlasti, Hrvatske vojske i policije, strana~ki ~elnici, ~lanovi župnih vijeđa, bratovčtina, raznih dručtava, brojnih sveđenika i redovnica te desetak tisuđa vjernika iz domovine i inozemstva.
Na sve~anosti u Hrvatskom narodnom kazaličtu “Užežin Sudamje” (Uo~i sv. Dujma) dodijeljena su godičnja priznanja za 1994. godinu: s. Mariji od Presvetog Srca (Anki Petri~eviđ) za njeno pjesni~ko stvaralačtvo, prof. dr. Nenadu Cambiju, koji je s ekipom stru~njaka objavio rad o glasovitom solinskom sarkofagu Dobroga Pastira, Arheoločkom muzeju u Splitu za vrhunsku organizaciju Mešunarodnog kongresa starokrčđanske arheologije, odjelu za patologiju i sudsku medicinu KBC-a Split te vesla~kom klubu “Gusar” za osvojeno prvo mjesto u svjetskim takmi~enjima.