Budi dio naše mreže
Izbornik

PROSLAVLJENA 50. OBLJETNICA SVEŠENIćTVA I 25. OBLJETNICA OD IMENOVANJA KARDINALA KUHARIŠA ZAGREBAĐKIM NADBISKUPOM "Kardinal Kuhariđ - ~ovjek otvoren za dijalog i zauzet u postizanju pravednoga mira u Hrvatskoj i BiH"

Zagreb (IKA )

Zagreb, 16. 7. 1995. (IKA) - Zagreba~ki nadbiskup kardinal Franjo Kuhariđ proslavio je 15. srpnja sve~anom euharistijom u zagreba~koj katedrali, 50. obljetnicu svoga sveđeni~kog rešenja, te 25. obljetnicu imenovanja zagreba~kim nadbiskupom. U zajedničtv

Zagreb, 16. 7. 1995. (IKA) – Zagreba~ki nadbiskup kardinal Franjo Kuhariđ proslavio je 15. srpnja sve~anom euharistijom u zagreba~koj katedrali, 50. obljetnicu svoga sveđeni~kog rešenja, te 25. obljetnicu imenovanja zagreba~kim nadbiskupom. U zajedničtvu s kardinalom Kuhariđem, euharistiju su slavili i apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj nadbiskup Giulio Einaudi, gotovo svi biskupi iz Republike Hrvatske, mostarski biskup Ratko Periđ, te viče desetaka sveđenika i redovni~kih poglavara iz cijele Hrvatske. Uz veliki broj vjernika, misi su bili nazo~ni i predstavnici drugih vjerskih zajednica, zatim predstavnici hrvatske države: potpredsjednik hrvatske vlade i ministar obnove i razvitka dr. Jure Radiđ, predsjednik Zastupni~kog doma Sabora Republike Hrvatske dr. Nedjeljko Mihanoviđ, predsjednica Ćupanijskoga doma dr. Katica Ivaničeviđ, te predstavnici diplomatskoga kora akreditiranoga u Republici Hrvatskoj, kao i brojni uglednici iz vjerskoga, politi~kog i kulturnog života Zagreba i Hrvatske.
Uime zagreba~ke nadbiskupije zagreba~kome je nadbiskupu obljetnice ~estitao pomođni biskup Žuro Kokča, ozna~ivči u svomu pozdravu kardinala Kuhariđa kao ~ovjeka otvorena dijalogu i zauzetoga za ostvarenje pravednoga mira. U svomu pozdravu nazo~nima predsjednik Hrvatske biskupske konferencije zahvalio se svima koji su mu na bilo koji na~in pomogli u ostvarenju njegova sveđeni~koga i biskupskog poziva. Kardinal se posebno obratio ~lanovima diplomatskoga zbora podsjeđajuđi ih na tragediju civila u Sarajevu, Bihađu i na banjolu~kom podru~ju, koji su zlostavljani samo zato jer pripadaju drugome narodu ili drugoj vjeroispovijesti.
Prigodnu propovijed održao je šakova~ko-srijemski biskup Širil Kos, ~ija je biskupija u sklopu zagreba~ke metropolije. Biskup Kos je u svojoj propovijedi podsjetio na obljetnice Crkve u hrvatskome narodu kao čto su 13. stoljeđa krčđanstva mešu Hrvatima, tisuđu godina blagoslova crkve sv. Marije u Solinu, te jedanaest stoljeđa od pisma pape Ivana VIII. hrvatskome knezu Trpimiru (879). Istaknuvči kako je zagreba~ki nadbiskup neumorni propovijednik ljubavi prema Bogu i bližnjemu, biskup Kos je govorio o kardinalovu domoljublju, te otvorenosti za dijalog s onima koji druga~ije misle i druga~ije vjeruju. Posebno su važni i vrijedni apeli kardinala Kuhariđa za mir u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovni, te pozivanje na ostvarenje pravednoga mira i odbacivanje svake mržnje. Od samoga sveđeni~kog rešenja zagreba~ki se nadbiskup suo~avao s izazovom materijalisti~koga komunizma koji je proganjao vjernike i sveđenike, no premda je komunizam propao, ostali su razli~iti materijalizmi, kao čto je profiterstvo, protiv kojih se kardinal Kuhariđ nastavlja svojim propovijedima boriti, rekao je biskup Kos.
Na kraju mise pro~itana je ~estitka koju je zagreba~kome nadbiskupu uputio papa Ivan Pavao II. U svojoj ~estitki Papa se zahvaljuje kardinalu Kuhariđu “za zasluge poslanja, trud oko utvršivanja mira, te snage utročene u čirenju vijesti Kristova evanšelja”.
Na sve~anome ru~ku koji je uslijedio poslije mise, zagreba~ki se nadbiskup podsjetio na pedesetu obljetnicu svoga misničtva, rekavči kako je u vrijeme njegova sveđeni~koga rešenja veđ bio zavrčio rat, no u Hrvatskoj se joč uvije slučalo o ubijanju sveđenika, civila, križnim putovima zarobljenika, pa im je njihov reditelj nadbiskup Stepinac rekao da ih čalje u “krvavu kupelj”. Premda se u tih 50 godina mnogo toga promijenilo u Hrvatskoj i u svijetu, joč se uvijek u Hrvatskoj i BiH slučaju vijesti o stračnim patnjama u Sarajevu, Bihađu, Banjoj Luci i Srebrenici, istaknuo je kardinal obrađajuđi se posebno veleposlanicima akreditiranim u Zagrebu. “I u Hrvatskoj na okupirana podru~ja, s kojih je veđina protjerana, ne može se vratiti nijedan ~ovjek. Stoga govorimo uime ljudi koji trpe. Nadamo se boljem svijetu u kojem đe biti sprije~ena takva nasilja i u kojem neđe biti takvih nepravdi. Na tome mora raditi svaka vlada. U tome moraju surašivati svi ljudi dobre volje… Ćelimo prijateljstvo, a ne sukobe. Stoga molimo svim odgovornim ljudima mudrost, hrabrost i odlu~nost da svim moralnim sredstvima uspostave pravedan mir za sve ljude i narode. Vače je poslanje takošer u službi takvog mira, pa vam želim Božji blagoslov, zahvaljujuđi za vače dobre želje i za vaču prisutnost. Ovom prilikom srda~no Vam zahvaljujem i uime nače Crkve za sve čto ~inite kao počtovani ambasadori u državi Hrvatskoj”, istaknuo je predsjednik Hrvatske biskupske konferencije u svomu pozdravnom govoru veleposlanicima.