Budi dio naše mreže
Izbornik

Razgovor s Francescom Di Giovanni, imenovanom dotajnicom u Državnom tajništvu

Vatikan (IKA)

Papa Franjo imenovao je Francescu Di Giovanni, dužnosnicu Državnoga tajništva, dotajnicom Odjela za odnose s državama, zadužujući ju za multilateralne odnose. Govoreći za Vatikanski radio i za vatikanski dnevnik L'Osservatore Romano, Di Giovanni je rekla da ju je to imenovanje iznenadilo. Premda se, naime, više godina razmišljalo o potrebi dotajnika za multilateralno područje, nije nikada pomislila, kako je rekla, da bi Sveti Otac tu dužnost mogao povjeriti upravo njoj.

Riječ je o osjetljivom i zahtjevnom sektoru za koji je potrebna posebna pozornost, i to je nova uloga, stoga ću se nastojati što više zauzeti kako bih opravdala povjerenje Svetoga Oca. Nadam se da to neću morati činiti sama; voljela bih se osloniti na sklad koji je do sada obilježavao našu radnu skupinu, kazala je Di Giovanni.

Na novinarovo pitanje što je „multilateralni sektor“, nova je dotajnica kazala da se on bavi odnosima koji se tiču međuvladinih organizacija na međunarodnoj razini, a obuhvaća mrežu multilateralnih ugovora koji su važni jer potvrđuju političku volju država u vezi s općim međunarodnim dobrom. To, među ostalim, obuhvaća pitanja povezana s razvojem, okolišem, zaštitom žrtava sukoba, stanjem ženā i slično. Sve su to teme s kojima sam se do sada bavila u okviru Odjela za odnose s državama, samo što ću sada, u ovoj novoj ulozi, imati također zadaću koordinacije rada na tom području, napomenula je Di Giovanni.

Osvrnuvši se pak na činjenicu da je ona prva žena na takvoj dužnosti u Državnom tajništvu, nova je dotajnica primijetila da je Sveti Otac tom odlukom unio nešto novo što je, bez obzira na njezinu osobu, kako je rekla, znak pozornosti prema ženama. Potaknuta osvrnuti se na poseban doprinos žene na tom području, Francesca Di Giovanni je podsjetila na riječi pape Franje iz propovijedi koju je održao 1. siječnja, u kojoj je istaknuo ulogu žene te kazao također da je žena davateljica i posrednica mira, te da ju treba potpuno uključiti u postupke odlučivanja. Kada žene mogu prenositi svoje darove, u svijetu ima više jedinstva i mira, rekao je tada Papa.

Voljela bih pridonijeti tomu da se ostvari to viđenje Svetoga Oca, zajedno s drugim kolegicama koje rade u tom sektoru Državnoga tajništva, kao i s drugim, brojnim ženama koje rade kako bi izgradile bratstvo i u toj međunarodnoj dimenziji. Važno je istaknuti Papinu pozornost prema multilateralnim odnosima, koje neki danas stavljaju u pitanje, ali koji imaju bitnu ulogu u međunarodnoj zajednici. Jedna žena može imati određene sposobnosti za pronalaženje zajedničkih točaka, te za njegovanje odnosa imajući na srcu jedinstvo. Nadam se da će se činjenica da sam žena pozitivno odraziti na toj dužnosti, premda su to darovi koje susrećem i u ponašanju svojih muških kolega, napomenula je Di Giovanni.

Osvrnuvši se na kraju na Papin nedavni govor Diplomatskom zboru, u kojemu je govorio o multilateralnom sustavu tražeći da ga se reformira, Francesca Di Giovanni je objasnila da je poslanje Svete Stolice u međunarodnoj zajednici briga o tomu da se međuovisnost među ljudima i narodima razvije u moralnu i etičku dimenziju, osim drugih dimenzija i vidova koje odnosi poprimaju u današnjem svijetu.

Ne smijemo se nikada umoriti u podupiranju dijaloga na svim razinama, uvijek tražeći diplomatska rješenja, primijetila je te dodala: Primjerice, Papa je u govoru Diplomatskom zboru, među ostalim, podsjetio na brojne pozitivne rezultate Ujedinjenih naroda, koji ove godine slave 75. obljetnicu ustanovljenja. Želimo ih stoga i dalje gledati kao sredstvo potrebno za postizanje općega dobra, premda to ne znači da ne trebamo tražiti promjene ili reforme gdje su one potrebne, istaknula je na kraju Francesca Di Giovanni, nova dotajnica Odjela za odnose s državama, a izvijestio je Vatican News.

Ključne riječi:
Francesca Di Giovanni