Budi dio naše mreže
Izbornik

"RAZGOVORI PAPE I PATRIJARHA SE TEMELJE NA ISKRENOSTI, DOSLJEDNOSTI I HRABROSTI"

Rim (IKA )

Rim, 28. 6. 1995. (IKA) - U Vatikanu se s nestrpljenjem o~ekuje hođe li trodnevni razgovori izmešu ekumenskoga patrijarha Bartholomaiosa I. i pape Ivana Pavla II, koji su zapo~eli 27. lipnja u Vatikanu, pridonijeti približavanju ili ~ak sjedinjenju kato

Rim, 28. 6. 1995. (IKA) – U Vatikanu se s nestrpljenjem o~ekuje hođe li trodnevni razgovori izmešu ekumenskoga patrijarha Bartholomaiosa I. i pape Ivana Pavla II, koji su zapo~eli 27. lipnja u Vatikanu, pridonijeti približavanju ili ~ak sjedinjenju katoli~ke i pravoslavne Crkve. Po~asni poglavar oko 400 milijuna pravoslavnih vjernika u svijetu, u razgovoru za talijanske katoli~ke novine “Il Regno” istaknuo je kako đe se njegovi razgovori s poglavarem Katoli~ke Crkve temeljiti na tri principa: “iskrenosti, dosljednosti i hrabrosti”. Iako nije objavljeno službeno priopđenje s razgovora dvojice crkvenih poglavara, najavljeno je da se u razgovorima neđe zaobilaziti “kamen spoticanja” izmešu dviju Crkava – pitanje Grkokatoli~kih Crkava.
U razgovoru za “Regno” ekumenski patrijarh je kritizirao i najnovije apostolsko pismo o Isto~nim Crkvama “Orientalium dignitatis”, koja je “razo~aravajuđa za pravoslavne krčđane iskreno angažirane u ekumenizmu”, jer, prema patrijarhovu mičljenju, krvio tuma~i Crkve s isto~nim obredom i pravoslavnom tradicijom, a koje su u jedinstvu s Rimom.
Rektor “Russicuma” u Rimu, isusovac John Long, jedan od najboljih katoli~kih poznavatelja pravoslavlja, tvrdi kako je posjet patrijarha Bartholomaiosa Rimu znak velike hrabrosti, jer su taj njegov ~in veđ osudili moskovski i beogradski patrijarsi, te atenski arhiepiskop. Sredičnji dio susreta 265. nasljednika apostola Petra – Pape i 270. nasljednika apostola Andrije – carigradskoga patrijarha, bit đe zajedni~ka liturgija na blagdan sv. Petra i Pavla u crkvi sv. Petra u Rimu, na kojoj đe patrijarh propovijedati, a nakon liturgije vjernicima đe oba crkvena poglavara podijeliti svoj zajedni~ki blagoslov.