Budi dio naše mreže
Izbornik

RUSKA PRAVOSLAVNA CRKVA I RUSKA DRŽAVA POTPISALI DOGOVOR O ZAJEDNIEKOJ SURADNJI NA SOCIJALNOM PODRUEJU

Moskva (IKA )

Moskva, 8. 7. 1996. (IKA) - Država i Pravoslavna Crkva u Rusiji odlueili su sura?ivati na socijalnom podrueju. Potpisnici zajedniekog dogovora su u ime Ministarstva za socijalnu skrb ministrica Bezlepchina te u ime Pravoslavne Crkve moskovski patrijarh

Moskva, 8. 7. 1996. (IKA) – Država i Pravoslavna Crkva u Rusiji odlueili su sura?ivati na socijalnom podrueju. Potpisnici zajedniekog dogovora su u ime Ministarstva za socijalnu skrb ministrica Bezlepchina te u ime Pravoslavne Crkve moskovski patrijarh Aleksij II. Dogovorom se, izme?u ostalog, predvi?a ujedinjenje napora dviju strana putem službenih ustanova u suradnji i promicanju zajedniekih dobrotvornih pothvata. Pod okriljem Pravoslavne Crkve djeluju nekoliko sirotišta i ubožišta. Tako?er su otvorene pueke kuhinje i poduzeaa u kojima zapošljavaju hendikepirane.