Budi dio naše mreže
Izbornik

SAD: LIJEĐNICI SVE VIćE PROTIV POBAĐAJA

New York (IKA )

New York, 29. 9. 1995. (IKA) - Sve veđi broj lije~nika u SAD-u, prije svega onih mlaših, odbija pomagati pri poba~aju, objavljuju ameri~ka glasila. Broj lije~nika spremnih na obavljanje poba~aja, u razdoblju od godine 1983. do 1995, pao je za 33%, a meš

New York, 29. 9. 1995. (IKA) – Sve veđi broj lije~nika u SAD-u, prije svega onih mlaših, odbija pomagati pri poba~aju, objavljuju ameri~ka glasila. Broj lije~nika spremnih na obavljanje poba~aja, u razdoblju od godine 1983. do 1995, pao je za 33%, a mešu onima koji ih provode, viče od polovine su lije~nici stariji od 50 godina. Kao uzrok svoga odbijanja, viče od 50% ispitanika, istaknulo je eti~ka, moralna i religiozna uvjerenja. Kao jedan od presudnih ~inioca za takvu odluku, u prvom redu mlaši lije~nici naveli su razli~ite akcije koje su poduzimali radikalni protivnici poba~aja.