Budi dio naše mreže
Izbornik

SASTANAK UDRUGE ZA POMOĆ KATOLICIMA ISTOČNIH OBREDA

Vatikan (IKA )

U Vatikanu je od 20. do 23. lipnja održana 51. skupština Saveza dobrotvornih ustanova za pomoć istočnim Crkvama. Savez postoji već dva i pol desetljeća.

Vatikan, 25. 6. 1994. (IKA) – U Vatikanu je od 20. do 23. lipnja održana 51. skupština Saveza dobrotvornih ustanova za pomoć istočnim Crkvama. Savez postoji već dva i pol desetljeća. U nj je učlanjeno 14 dobrotvornih ustanova i k”lnska nadbiskupija. Dvaput godišnje, u siječnju i lipnju, održava svoj redoviti sastanak koji ima dva dijela: prvi, usredotočen na pomoć, i drugi, usredotočen na pitanja života i rada istočnih katoličkih Crkvava.

Na zadnjem je sastanku od 31 prijedloga za pomoć odobreno ukupno 18 nacrta u vrijednosti od preko 5 milijuna dolara. Među njima je i bolnica koja će se graditi u Tbilisiju, u Gruziji, zajedno sa staračkim domom. Bolnica će se zvati “Redemptor hominis” i dar je pape Ivana Pavla II. gruzijskom pučanstvu. Vodit će je redovnici kamilijanci. Novac će, preko milijun dolara, dati talijanske, njemačke i neke druge katoličke dobrotvorne ustanove.

Na sastanku se govorilo i o prilikama u kojima žive katolici u Svetoj Zemlji, Turskoj i u nekim drugim krajevima na Bliskom istoku, a govorilo se također i o dušobrižništvu katolika tstočnih obreda na Zapadu.