Budi dio naše mreže
Izbornik

Sastanak za daljnju obnovu cinktora crkve u Župi Sv. Juraj na Bregu

Sv. Juraj na Bregu (IKA)

Sastanak za daljnju obnovu cinktora crkve u župi Sv. Juraj na Bregu održan je 13. svibnja.

Sastanku je prisustvovalo izaslanstvo na čelu s ravnateljicom Hrvatskoga restauratorskog zavoda iz Zagreba dr. sc. Tajanom Pleše, pomoćnikom ravnateljice za nepokretnu baštinu Borisom Mostarčićem i pročelnicom Službe za nepokretnu baštinu Borkom Milković, a uime Varaždinske biskupije prisustvovali su biskup Bože Radoš, predstojnik Ureda za pastoral i sakralnu arhitekturu dr. Mario Kopjar i domaćin župnik Ivica Puškadija.

Graditeljski sklop crkve Sv. Jurja s cinktorom reprezentativni je primjer barokne sakralne arhitekture u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Cinktor crkve sagrađen je neposredno prije 1779. godine, kada se prvi put spominje u kanonskim vizitacijama. Prostorno je organiziran kao trijem koji se svojim krilima pruža oko crkve u obliku nepravilnog poligona. S ulične se strane u nj ulazi kroz portal bogate raščlambe, a pročelni zid sa svake strane omeđuje po jedna kulisna kula s lukovičastom kapom. Trijemovi su svođeni češkim kapama poduprtim na toskanske stupove, od kojih je svaki povezan pojasnicom sa svojim parnjakom u zidnom nosaču.

Hrvatski restauratorski zavod započeo je program obnove cinktora 2013. godine. Radovi koji su uslijedili po izradi sveobuhvatne projektne dokumentacije rekonstrukcije cinktora i ishođenja građevinske dozvole obuhvatili su sanaciju temelja cinktora, izmjenu nedostajućih i teško oštećenih kamenih stupova, djelomičnu rekonstrukciju krovne konstrukcije sa zamjenom pokrova, konstruktivnu sanaciju pukotina, rekonstrukciju sanitarnog čvora, obijanje vanjske i unutrašnje žbuke, konzervatorsko-restauratorske radove na skulpturama portala te odvodnju oborinske vode u unutrašnjosti cinktora.

U 2020. godini planiran je nastavak radova na rekonstrukciji krovne konstrukcije i zamjeni pokrova, a koji uključuje južno i jugozapadno krilo cinktora. Program je financiran sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske.