Budi dio naše mreže
Izbornik

SJEDNICA VIJEĆA ZA NAUK VJERE I KATEHIZACIJU HBK

Zagreb (IKA )

Vijeće za nauk vjere i katehizaciju Hrvatske biskupske konferencije zasjedalo je, pod predsjedanjem pomoćnog biskupa đakovačko-srijemskog dr. Marina Srakića, 23. siječnja, u prostorijama tajništva HBK u Zagrebu.

Zagreb, 25. 1. 1995. (IKA) – Vijeće za nauk vjere i katehizaciju Hrvatske biskupske konferencije zasjedalo je, pod predsjedanjem pomoćnog biskupa đakovačko-srijemskog dr. Marina Srakića, 23. siječnja, u prostorijama tajništva HBK u Zagrebu. Predstojnik Nacionalnoga katehetskog ureda dr. Zvonimir Kurečić izvijestio je o radu Ureda i o sastanku viših savjetnika za vjeronauk, a viši savjetnik za vjeronauk srednjoškolaca dr. Marko Pranjić govorio je o radu Radne skupine za srednjoškolski vjeronauk. S. Miroslava Crljenović upoznala je nazočne s konkretnim zaključcima vezanim uz školski i župni vjeronauk donijetim na Zimskoj katehetskoj školi. Bilo je riječi o župnoj katehezi, te je rečeno da se hitno treba izraditi plan, program i katekizmi za župnu katehezu, te usklađivanje modela odnosa školskoga vjeronauka i župne kateheze u svim našim biskupijama. Predloženo je da HBK raspiše natječaj za novi plan i program vjeronauka u osnovnoj školi i srednjoj školi, te plan i program župne kateheze za svu djecu i mladež. Nacionalni katehetski ured trebao bi provesti anketu među vjeroučiteljima o temi, mjestu, vremenu i načinu rada Katehetske ljetne škole. Razgovaralo se i o problemu brojnih sekti, pa je Vijeće za nauk i katehizaciju pozvano dati stručno mišljenje u upute za zauzimanje ispravnoga stava prema sektama, stoji u priopćenju sa zasjedanja. Biskup Srakić će pozvati teologe i druge stručnjake na izradu službenog crkvenoga dokumenta o tom pitanju. Pozornost je posvećena i brojnim knjigama s religioznim sadržajem, koje se predstavljaju kao katoličke ili kršćanske, a to ustvari nisu. Zato Vijeće smatra da biskupi moraju zadužiti teologe za izradu recenzija tih knjiga i predstavljanje njihovih sadržaja i naučavanja. Katolički su izdavači pozvani da se pri izdavanju knjiga i časopisa drže odredbi “Zakonika kanonskoga prava”.