Budi dio naše mreže
Izbornik

STRATEGIJE ZA KATOLIĐKO OBRAZOVANJE ODRASLIH

Budimpečta (IKA )

Budimpečta, 30. 9. 1995. (IKA) - Razvoj zajedni~ke strategije u katoli~kom obrazovanju odraslih u državama u reformi bila je sredičnja tema zasjedanja "Platfform Ost" europske katoli~ke organizacije za obrazovanje odraslih FEECA u Szombathelyu (Mašarska

Budimpečta, 30. 9. 1995. (IKA) – Razvoj zajedni~ke strategije u katoli~kom obrazovanju odraslih u državama u reformi bila je sredičnja tema zasjedanja “Platfform Ost” europske katoli~ke organizacije za obrazovanje odraslih FEECA u Szombathelyu (Mašarska). Teolog i eti~ar iz Linza sveu~ilični prof. dr. Helmut Renoeckl i čtajerski profesor za obrazovanje odraslih dr. Karl Kalcsics, koji je osnovao projekt “Plattform Ost”, istaknuli su u Szombathelyu da je u katoli~kom obrazovanju odraslih danas rije~ o tome da treba govoriti o Bogu “govorom danačnjeg ~ovjeka” i ponuditi smjernice za konkretni život. Zastupnici katoli~kog obrazovanja odraslih iz Poljske, Slova~ke, Slovenije, Đečke i Mašarske izvjestili su da je stanje u zemljama reformi, jednako kao i prije – oskudna vjerska znanja, ~ak i kod krčđana, račireno neprijateljstvo prema Crkvi u dručtvu, nedostatni financijski izvori za crkvene aktivnosti. Zasjedanje su vodili predsjedatelji projekta “Plattform Ost” i direktor obrazovne kuđe u Szombathelyu o. Jozsef Horvath.