Budi dio naše mreže
Izbornik

SVEĐANA SKUPćTINA U POVODU 50 OBLJETNICE PONOVNOG OSNUTKA KATOLIĐKOGA TEOLOćKOG FAKULTETA U GRAZU

Graz (IKA )

Graz, 15. 6. 1995. (IKA) - Katoli~ki teoločki fakultet Sveu~iličta u Grazu, sve~anim misnim slavljem, u nedjelju 11. lipnja, i trodnevnim simpozijem od 12. do 14. lipnja, obilježio je 50 godičnjicu svoga ponovnog utemeljenja, nakon čto su ga 1. travnja

Graz, 15. 6. 1995. (IKA) – Katoli~ki teoločki fakultet Sveu~iličta u Grazu, sve~anim misnim slavljem, u nedjelju 11. lipnja, i trodnevnim simpozijem od 12. do 14. lipnja, obilježio je 50 godičnjicu svoga ponovnog utemeljenja, nakon čto su ga 1. travnja 1938, nacionalsocijalisti~ki mođnici prognali s Karl-Franzovog sveu~iličta u Grazu. Sudionici te zahvalne skupčtine pod nazivom “Izmešu sjeđanja i zaborava” posebno su se prisjetili apsolvenata toga fakulteta koje je osudio i pogubio nacionalsocijalisti~ki režim.