Budi dio naše mreže
Izbornik

SVETI OTAC GOVORIO O PRIJEKOJ POTREBI PRODUBLJIVANJA VJERE

Vatikan (IKA )

Sekularizam zaodjeven humanizmom širi lažnu sliku o Bogu i čovjeku, istaknuo je Sveti Otac, obraćajući se vjernicima adrijsko-roviške biskupije, na kraju njihova četverogodišnjeg produbljivanja vjere

Vatikan, 26. 9. 1994. (IKA) – “Župa mora biti glavno mjesto događanja evangelizacije”, istaknuo je papa Ivan Pavao II. u subotu 24. rujna skupini od 1500 vjernika adrijsko-roviško biskupije u Italiji, koji su na završetku svog četverogodišnjega posebnog “produbljivanja vjere u svjetlu nauka Drugoga vatikanskog koncila”, hodočastili u Rim sa svojim biskupima i svećenicima. Sveti Otac je hodočasnike upozorio na opasnost koja prikrivena i neuočljiva “prijeti ugrožavanjem slobode Crkve”, te je u svezi s time posebno istaknuo: “Sekularizam se, zaodjeven humanizmom, protivi Evanđelju šireći lažnu sliku o Bogu i čovjeku”. “U stvari, kako kaže Drugi vatikanski sabor, jedino se u otajstvu Utjelovljene Riječi nalazi pravo svjetlo koje rasvijetljuje otajstvo čovjeka”.
Podsjetivši na brojne obnove koje su se dogodile u Crkvi tijekom povijesti, Sveti je Otac rekao: “Duh Sveti je i u naše doba izazvao “pogodan vjetar” koji udara u jedra Crkve i vodi je prema trećem kršćanskom tisućljeću. A najizrazitiji događaj nove suvremene obnove jest upravo Drugi vatikanski sabor. Dobro ste, stoga, učinili potraživši u saborskim spisima glavne smjernice koje će vas upućivati da idete s Kristom prema dvijetisućitoj godini.”
Kao odgovor na stvarne potrebe ljudi našeg doba, Papa je vjernicima adrijsko-roviške biskupije posebno preporučio povećanje vjerske pouke koja će uključivati i odrasle, odnosno vjeronauk za sve dobi, koji ide od osnovnih spoznaja do sustavnog produbljivanja. Vjernicima je potrebno otkriti sakramente krštenja i potvrde da bi opet došli u posjed milosti vlastite tim sakramentima, koja je sposobna dati novu snagu kršćanskom životu.