Budi dio naše mreže
Izbornik

Teološka i pastoralna razmatranja za pripravu 52. Međunarodnog euharistijskog kongresa

Vatikan (IKA)

Teološka komisija Papinskog odbora za međunarodne euharistijske kongrese pripremila je Teološka i pastoralna razmatranja za pripravu 52. Međunarodnog euharistijskog kongresa (Budimpešta, 5. – 12. rujna 2021.).

Hrvatski prijevod dokumenta pod naslovom „Svi su moji izvori u Tebi“ – Euharistija, vrelo života i poslanja Crkve objavljen je na mrežnoj stranici Papinskog odbora.

PDF – Teološka i pastoralna razmatranja za pripravu 52. Međunarodnog euharistijskog kongresa