Budi dio naše mreže
Izbornik

TRI NOVE CRKVE U MORAVSKOJ

Prag (IKA )

Prag, 30. 9. 1995. (IKA) - U Moravskoj su ovih dana, blagoslovljene tri nove katoli~ke crkve. Najzna~ajnija od njih je crkva u sredičtu grada Breclava na austrijskoj granici. Tu su crkvu, koja je pred kraj 2. svjetskog rata uničtena prilikom savezni~kih

Prag, 30. 9. 1995. (IKA) – U Moravskoj su ovih dana, blagoslovljene tri nove katoli~ke crkve. Najzna~ajnija od njih je crkva u sredičtu grada Breclava na austrijskoj granici. Tu su crkvu, koja je pred kraj 2. svjetskog rata uničtena prilikom savezni~kih zra~nih napada, crkvene vlasti u vrijeme komunizma viče puta pokučavale ponovno izgraditi, no dozvolu za gradnju nisu dobili. Kao privremenu kapelicu tamočnji su vjernici koristili skladičte čeđerane, a tek nakon promjena godine 1992. po~ela je izgradnja nove crkve uz potporu gradskih vlasti. Dvije tređine tročkova gradnje od 10 milijuna čilinga, podmireni su iz Austrije, iz fondova be~ke nadbiskupije, te iz Njema~ke.
U sjevernoj Moravskoj, kod mjesta Zlate Hory ponovno je izgrašena crkva Marije Pomođnice, nekada poznato svetičte Majke Božje Pasovi~ke, u koje su hodo~astili vjernici iz moravsko-čleskih grani~nih podru~ja. Nakon 2. svjetskoga rata, komunisti~ke su vlasti zabranile hodo~ačđa, a crkva je oplja~kana i godine 1973. sravnjana sa zemljom, no vjernici su uspjeli spasiti pasovi~ku Madonu, i time nastavili pobožnost.
Tređa crkva izgrašena je u Pasovicama u isto~noj Moravskoj, a posveđena je sv. Janu Sarkanderu. U crkvi su smječtene slike i relikvije toga sveca, koje je prilikom svojega posjeta Moravskoj blagoslovio sam Sveti Otac.