Budi dio naše mreže
Izbornik

. USKORO PREVLADAVANJE RASKOLA IZME?U MOSKVE I CARIGRADA?

Sofija

Sofija-Carigrad-Moskva, 27. 4. 1996. (IKA) - Bugarska Pravoslavna Crkva mogla bi odigrati važnu ulogu u prevladavanju sukoba izme?u moskovskog i carigradskog patrijarhata. Naime, u Sofiji bi se uskoro, možda i do kraja ovoga mjeseca, trebali susresti pr

Sofija-Carigrad-Moskva, 27. 4. 1996. (IKA) – Bugarska Pravoslavna Crkva mogla bi odigrati važnu ulogu u prevladavanju sukoba izme?u moskovskog i carigradskog patrijarhata. Naime, u Sofiji bi se uskoro, možda i do kraja ovoga mjeseca, trebali susresti predstavnici dvaju patrijarhata kako bi okoneali me?usobni raskol, nastao u veljaei. Do raskola je došlo zbog spora oko jurisdikcije nad Estonijom, jer Pravoslavna Crkva u Estoniji ne želi više biti podvrgnuta moskovskom patrijarhu, nego želi obnoviti izravnu vezu s patrijarhom u Carigradu. Spor je izbio u javnost kad je ruski patrijarh Aleksij II. služeai liturgiju na svoj imendan 23. veljaee ispustio iz uobieajenih molitvi ime ekumenskog patrijarha Bartolomeja I. Pravoslavni sveaenik iz Moskve Ioann Sviridov spomenuo je u jednoj radio-emisiji kako bi u rješenju spora mogao posredovati i sam papa Ivan Pavao II. Na taj su prijedlog odmah oštro reagirali pravoslavni easopis “Ruskij Vestnik” i pravoslavni “Radio Radoneš”. Tako Vladimir Gubanov u “Ruskij Vesnik”-u tvrdi da bi se molbom na papu Ivana Pavla II. da posreduje u sporu “indirektno priznao primat rimskoga pape”. Moskovski pak list “Ruskaja misl” objavio je otvoreno pismo, kojega su potpisali brojni pravoslavni sveaenici, teolozi i laici iz više europskih i prekomorskih zemalja, i u kojemu od crkvenoga vodstva obaju patrijarhata “usrdno mole” da ueini sve kako bi se ponovno uspostavilo jedinstvo.