Budi dio naše mreže
Izbornik

USVAJAJU LI ZAOSTALU DJECU ZA PRESAŽIVANJE ORGANA

Recife (IKA )

Recife, Brazil, 4. 9. 1993. (IKA) - Zbog sumnje o jezivoj mešunardnoj trgovini ljudskih organa za presašivanje sud u Recifeu zabranio je ne neodrešeno vrijeme usvajanje brazilske djece od strane inozemaca. Sudac Bartolomeu Moraes, koji je potpisao tu od

Recife, Brazil, 4. 9. 1993. (IKA) – Zbog sumnje o jezivoj mešunardnoj trgovini ljudskih organa za presašivanje sud u Recifeu zabranio je ne neodrešeno vrijeme usvajanje brazilske djece od strane inozemaca. Sudac Bartolomeu Moraes, koji je potpisao tu odluku, rekao je za talijansku novinsku agenciju ANSA da je od ~etrnaestoro djece koju su ove godine usvojili stranci njih petoro imalo viče od 8 godina, a dvoje su bili tjelesno ili dučevno zaostali. Suca je na sumnju i takvu odluku potaknula reportaža u dnevniku “Correio Brazilienese” koja je upozorila da je sve viče takvih zahtjeva za usvojenje zaostale djece izmešu 8 i 12 godina, a da se ta djeca zapravo upotrebljavaju za mešunarodnu trgovinu organima za presašivanje. Doista, gotovo sve iskrene želje za usvojenjem odnose se na novorošen~ad, dok su za uzimanje organa za presašivanje prikladnija odraslija djeca. Moraes, potaknuvči brazilsku vladu da o tome povede istragu, kaže da đe povuđi svoju odluku tek ako dobije nepobitne dokaze da su svih 200 djece, koju su od g. 1988. u Recifeu posvojili stranci, živo i u dobrom stanju. Ako se otkrije samo jedan slu~aj sakađenja u svrhu presašivanja organa, zauvijek đe zabraniti svako usvajanje djece parovima iz inozemstva.