Budi dio naše mreže
Izbornik

VAĆNOST VJEćTE DIPLOMACIJE

Vatikan (IKA )

Vatikan, 26. 3. 1995. (IKA) - Pitanja mira u svijetu, razvoja naroda, promaknuđa i obrane ljudskih prava i ljudskog dostojanstva, te posebno vrijednosti ljudskog života, srž su govora pape Ivana Pavla II. 25. ožujka, prigodom predaje vjerodajnica sedmor

Vatikan, 26. 3. 1995. (IKA) – Pitanja mira u svijetu, razvoja naroda, promaknuđa i obrane ljudskih prava i ljudskog dostojanstva, te posebno vrijednosti ljudskog života, srž su govora pape Ivana Pavla II. 25. ožujka, prigodom predaje vjerodajnica sedmorici veleposlanika pri Svetoj Stolici, koji dolaze iz Armenije, Cipra, Lesotha, Norvečke, Ruande, Tajlanda i Novog Zelanda. Papa se u svom govoru osvrnuo na važnost “vječte diplomacije” u traženju na~ina promicanja i uspostavljanja povjerenja i pomirenja mešu državama i narodima, istaknuvči da Crkva i Sveta Stolica u svemu tome imaju vlastito mjesto i ulogu. Izrazio je to ovim rije~ima: “Sveta Stolica u zalaganju za mir, razvoj i napredak ima druga~iju ulogu i podru~je djelovanja od odgovornosti koje leže na grašanskom dručtvu i politi~kim ~elnicima. Postoje, mešutim, brojna podru~ja podudarnosti i mešusobne suradnje, po~evči od ~injenice da posvuda gdje Crkva djeluje žive isti ljudi, kojima i ona i politi~ka zajednica nastoje služiti. Crkva je, ispunjajuđi svoje duhovno poslanje, nazo~na u vremenitom poretku da bi proglačavala dostojanstvo ljudske osobe, da bi odgajala savjesti u istini i u vrijednostima prijeko potrebnim za gradnju pravednoga dručtva, koje počtuje nadnaravnost i kona~nu svrhu svakoga pojedinca. Svojom nazo~nočđu u Mešunarodnoj zajednici Sveta Stolica nastoji braniti sam ustroj ljudskih prava, kao i temeljno pravo vjerske slobode, promicati sve veđu svijest o moralnim i eti~kim obvezama politi~kih, dručtvenih i gospodarskih snaga, te mešunarodnu zajednicu podsjeđati na potrebe i patnje slabih i nezačtiđenih.”
Sveti Otac pozvao je diplomate da se stave “u službu ~ovje~anstva”, te da porade na izgradnji pravde i pomirenja mešu narodima i državama.