Budi dio naše mreže
Izbornik

VATIKAN: PAPA PRIMIO ŽAKOVAĐKE BISKUPE I BOGOSLOVE

Vatikan (IKA )

Vatikan, 4. 4. 1995. (IKA) - Papa Ivan Pavao II. primio je 3. travnja u Apostolskoj pala~i u Vatikanu, šakova~kog biskupa Širila Kosa i njegova pomođnog biskupa Marina Srakiđa, te odgojitelje i bogoslove šakova~koga Bogoslovnog sjemeničta. U ime nazo~ni

Vatikan, 4. 4. 1995. (IKA) – Papa Ivan Pavao II. primio je 3. travnja u Apostolskoj pala~i u Vatikanu, šakova~kog biskupa Širila Kosa i njegova pomođnog biskupa Marina Srakiđa, te odgojitelje i bogoslove šakova~koga Bogoslovnog sjemeničta. U ime nazo~nih, Svetoga Oca je na hrvatskom jeziku pozdravio biskup Širil Kos, zahvalivči mu “za sva dobro~instva kojima obasiplje cijeli svijet, ne izuzimajuđi ni naču domovinu Hrvatsku, … niti biskupiju Žakova~ku i srijemsku”. U svezi s time, posebno se osvrnuo na stanje u svojoj biskupiji, svrađajuđi pozornost na “sve tečke posljedice ovoga rata, kojemu se ne vidi kraja”.
Sveti Otac je, pozdravivči nazo~ne na hrvatskom jeziku, istaknuo: “Vača bogoslovija posjeduje bogatu duhovnu bačtinu i dala je brojne sveđenike koji su se istaknuli dučobrižni~kom revnočđu, svetočđu te služenjem Crkvi i dručtvu”. Nazo~nim bogoslovima se, isti~uđi pri tom Gospodinov poziv da budu djeljitelji milosti za ljude načega doba, Sveti Otac obratio rije~ima: “Pripravljajte se navječđivati Evanšelje spasenja i mira u posebnim uvjetima u kojima se nalazi vača Domovina koja, izačavči nedavno iz totalitarnoga ateisti~kog sustava, i dalje pati zbog materijalnih i duhovnih rana rata koji, nažalost, joč nije zavrčio. Važno je zato veđ sada steđi pravi evanšeoski duh i duboko jedinstvo s Kristom, prađeno odgovarajuđom ljudskom zreločđu”.
Na kraju svoga govora Papa je spomenuo i pozdravio kler, redovnike, redovnice i vjernike Žakova~ke i srijemske biskupije, posebno prognanike i izbjeglice, te je nazo~nima podijelio apostolski blagoslov.
Žakova~koj je Bogosloviji Sveti Otac darovao kalež te svakom od nazo~nih krunicu, a šakov~ani su poklon uzvratili umjetni~kom slikom i monografijom o stradanjima hrvatskih gradova Vukovara, Vinkovaca, Osijeka i Broda. Žakova~ki su bogoslovi u Rim stigli u nedjelju 2. travnja, a u Žakovo se vrađaju u ~etvrtak, 6. travnja.