Budi dio naše mreže
Izbornik

VJERSKA TELEVIZIJSKA MREŽA U JUŽNOJ AFRICI

Pretoria (IKA )

Pretoria, 1. 2. 1996. (IKA) - Televizijski program "M-net" zapoeet ae sa svakodnevnim emitiranjem vjerskog programa u trajanju od jednog sata u Južnoafriekoj Republici. U taj ae program biti ukljueene informacije iz vjerskog života, molitve, te dokument

Pretoria, 1. 2. 1996. (IKA) – Televizijski program “M-net” zapoeet ae sa svakodnevnim emitiranjem vjerskog programa u trajanju od jednog sata u Južnoafriekoj Republici. U taj ae program biti ukljueene informacije iz vjerskog života, molitve, te dokumentarni programi. Tu su inicijativu pokrenuli južnoafrieki biskupi na nedavno održanom zasjedanju Biskupske konferencije Južne Afrike. Težeai za veaom zastupljenošau vjerskog programa na televiziji pokrenuta je televizijska mreža “Christian network television” u sklopu koje je osnovan “M-net” koji ae prenositi iskljueivo vjerski program. Mons. Emil Blaser odgovoran je za vjerski program, a u taj je pothvat ukljueeno 13 biskupija i godišnje ae se za njega izdvajati 300 tisuaa ameriekih dolara.