Budi dio naše mreže
Izbornik

VRŠI LI MLADA SLOVAEKA VLAST POLITIEKI PRITISAK NA CRKVENO VODSTVO Prema komentaru Andreja Štiavnickya iz "Katolicky Tydenika", objavljenom u "G2W" - Novinama za religijska i ljudska prava, br. 4/96.

U odnosima Crkve i države u Slovaekoj vea nekoliko mjeseci vlada napetost. Uzrok tome su, kako pišu slovaeke novine, pokušaji vladajuae Slovaeke nacionalne stranke da Katolieku Crkvu, kojoj pripada 60% slovaekog stanovništva, pridobije i iskoristi za

U odnosima Crkve i države u Slovaekoj vea nekoliko mjeseci vlada napetost. Uzrok tome su, kako pišu slovaeke novine, pokušaji vladajuae Slovaeke nacionalne stranke da Katolieku Crkvu, kojoj pripada 60% slovaekog stanovništva, pridobije i iskoristi za vlastite politieke ciljeve, te pokušaji manipuliranja istupima i ovlastima crkvene hijerarhije. Kao najnoviji primjer takvih pokušaja, komentator u “Katolicky Tydeniku” navodi naumljeno uvo?enje “Kaznenog zakona za zaštitu Republike”, koji bi, kao nekad u komunistiekom režimu, trebao poslužiti za ušutkavanje protivnika režima. Zakon bi s do tri godine zatvora kažnjavao osobe koje bi prire?ivale masovne pokrete “protiv slovaekog Ustava”, “teritorijalnog integriteta”, “obrambenih snaga” ili protiv “neovisnosti zemlje”. U toj nesigurnosti i uslijed pritisaka od strane države stvorio se u posljednje vrijeme duboki jaz izme?u navješaivanja vjere i života, izme?u rijeei i einjenica.
Mišljenja u crkvenim i javnim krugovima podijelila je i propovijed ?akona Johanna Baptista Balazsa, u kojoj se on oštro protivi ponašanju vlasti prema predsjedniku Slovaeke biskupske konferencije biskupu Rudolfu Balažu, na kojega se vrši najveai pritisak, te o kojemu se stvara sliku opasnog oportunista i huškaea, što ugrožava tek izborenu demokraciju i slobodu. Mladi franjevaeki ?akon u propovijedi, koju je izravno prenosio slovaeki radio, govorio je o svjetlu nade u bolju buduanost kojega je napokon ugledao slovaeki narod, a koje su zatamnili najnoviji doga?aji. “Danas se moramo zapitati gdje je to svjetlo koje je jednom zasjalo u našem mraku, u našem životu. Gdje je to svjetlo, kada se jednog biskupa javno kleveae, a njegova kuaa stavlja pod policijsku prismotru? Gdje je to svjetlo, kada javno napadaju sveaenici, gdje je to svjetlo kada se jednog kršaansko-demokratski usmjerenog politieara i katoliekog novinara fizieki napadne na ulici i prijeti mu se smrau? Naše svjetlo se gasi u našoj šutnji, a žrtve smo mi svi” istaknuo je me?u ostalim Balazs.
Katolieka Crkva u Slovaekoj podijeljena je i unutar sebe. Dok se jedni javno protive upotrebljavanju Crkve kao instrumenta aktualne politike, drugi (i vjernici i dio sveaenstva) osu?uju takve istupe, kojima se prema njihovu mišljenju “politizira i buni” protiv mlade Slovaeke Republike i njezine Vlade.
Spominjuai i najnoviji slueaj, kada je iz izvješaa sa zahvalnog bogoslužja u Banskoj Bystrici, u povodu 75. obljetnice posveaenja prvih slovaekih biskupa, potpuno izostavljena propovijed biskupa Balaža. “Ne podsjeaa li vas to sve na 50-te godine? Nisu li oeite paralele s kobnim periodom normaliziranja (70-tih godina)? Tada u umiruaoj sjeni komunizma i danas u sjeni diktature takozvanih demokratskih vlasti” – pita se komentator na kraju elanka. (NG)

Nova knjiga:

FRANCUZ O POVIJESNIM ODNOSIMA MUSLIMANA, HRVATA I SRBA

“Hrvati, Srbi i Muslimani za rata od 1941. do 1945.” knjiga je Gregorya Perochea nedavo izašla u Parizu. Kako su današnji odnosi Bošnjaka-Muslimana, Hrvata i Srba, tako?er – muslimana, katolika i pravoslavnih, na podrueju nekadašnje Jugoslavije, posebice Republike Bosne i Hercegovine, odraz povijesnih zbivanja i odnosa ta tri naroda i tih vjerskih zajednica, vrijednost Perocheove knjige upravo jest u tome što ona kronološki obra?uje povijesno razdoblje od 1941. do 1945. na podrueju prve Jugoslavije.
Knjiga je sastavljena od dva dijela, prvi dio “Prva Jugoslavija 1918-1941.” prikazuje povijest zemlje istieuai glavne doga?aje. Kronologijom, koja dokazuje kako su doga?aji u prvoj Jugoslaviji posljedica politike nasilja i ugnjetavanja slobode hrvatskog naroda, posljedica velikosrpske politike, autor želi ispraviti predrasude koje vladaju u Francuskoj, gdje se Hrvate gledalo samo kroz prizmu marseillskog atentata te kroz ustaške zloeine.
Drugio dio knjige “Mrtvi i živi u Jugoslaviji 1941-1945.” obra?uje problem broja žrtava na podrueju Jugoslavije nakon drugoga svjetskog rata (koliko je uistinu bilo žrtava, zašto dolazi do neslaganja hrvatskih i srpskih povjesnieara oko broja stradalnika, kako se i zašto broj zlorabio u propagandne svrhe). Razglaba aktualna pitanja kao što su razvoj srpskog imperijalizma u razdoblju od 1815. do 1941. i vrste zloeina poeinjene za drugoga svjetskog rata. Oslikava Muslimane u razdoblju od 1878. do 1941. te njihov odnos sa Srbima i Hrvatima. Autor je tako?er i prikazao odnos Katolieke Crkve u Hrvatskoj i Srpske Pravoslavne Crkve za rata od 1941. do 1945, kao i lik kardinala Alojzija Stepinca.
Knjiga “Hrvati, Srbi i Muslimani za rata od 1941. do 1945.” ukratko sažimlje ono što se doga?alo na podrueju prve Jugoslavije u vrijeme drugoga svjetskog rata, tako?er ukazuje da je to doga?anje u dobroj mjeri posljedica velikosrpske politike, koja je i nakon rata nastavila krivotvoriti einjenice te je tako Srbe prikazala kao jedine žrtve II. svjetskog rata u Jugoslaviji, kao i jedine koji su se na tom podrueju borili protiv fašizma. Takvu su sliku uspjeli nametnuti i u Francuskoj, a ova knjiga upravo otkriva istinu o onome što se u Jugoslaviji doga?alo neposredno prije i za drugoga svjetskog rata. Knjigu preporueujemo svima koji se služe francuskim jezikom te žele saznati gdje je izme?u ostaloga tzv. SR Jugoslavija tražila inspiraciju za rat što posljednjih pet godina traje na podrueju nekadašnje Jugoslavije. (VM/MF)