Budi dio naše mreže
Izbornik

ZAPOČEO KAPITUL FRANJEVACA KAPUCINA

Zagreb (IKA )

Deveti provincijalni kapitul Hrvatske kapucinske provincije sv. Leopolda Bogdana Mandića započeo je danas, 25. srpnja, u kapucinskom samostanu u Zagrebačkoj Dubravi, a predsjeda mu, po odredbi generalnog ministra Kapucinskog reda iz Rima, o. Johna Corriveaua, generalni definitor za istočnu i srednju Europu o. Tadeusz Bargiel.

Zagreb, 25. 7. 1994. (IKA) – Deveti provincijalni kapitul Hrvatske kapucinske provincije sv. Leopolda Bogdana Mandića započeo je danas, 25. srpnja, u kapucinskom samostanu u Zagrebačkoj Dubravi, a predsjeda mu, po odredbi generalnog ministra Kapucinskog reda iz Rima, o. Johna Corriveaua, generalni definitor za istočnu i srednju Europu o. Tadeusz Bargiel. Na početku kapitula sadašnji provincijal o. Bono Zvonimir Šagi podnijet će izvješće o svojemu trogodišnjem vodstvu provincije, a zatim će okupljeni sudionici kapitula razgovarati o proteklom trogodištu, aktualnim pitanjima s područja odgoja i brige za redovnička zvanja, o apostolskom usmjerenju Provincije, te o planovima za buduće trogodište. Na kapitulu će biti izabran novi provincijal i uprava provincije. Posebna tema kapitula bit će pastoralni rad u župama. Kapitul završava 28. srpnja koncelebriranom euharistijom.