Budi dio naše mreže
Izbornik

Žumberačkom vikarijatu darovana tradicionalna žumberačka kuća sa zemljištima u Sopotima

Sopote (IKA)

Žumberačkom vikarijatu darovana je starinska žumberačka kuća sa pripadajućim zemljištima u selu Sopote kod Sošica.

Posebnim pismom namjere Žumberačkom vikarijatu obratila se profesorica Zdenka Barišić iz Zagreba, vlasnica nekretnina u Sopotama, koja je odlučila svoju imovinu darovati Crkvi. Nakon usmenih konzultacija, a na prijedlog vikara u darovnici je dobrotvorka posebno istaknula kako se nekretnine daruju isključivo u dobrotvorne tj. karitativne svrhe. To znači da će se u budućnosti Crkvi darovane nekretnine u Sopotima moći koristiti isključivo za one namjene koje koriste svim vjernicima, osobito onima najpotrebitijima. Crkva sa zahvalnošću prima ove nekretnine koje imaju i posebnu povijesno-kulturnu važnost. Kuća u Sopotima pripadala je u prošlosti uglednoj obitelji Smičiklas, a u istom objektu prije više godina snimljena je i tradicionalna žumberačka svadba u produkciji Hrvatske radio televizije. U proteklom razdoblju izvršena je uknjižba nekretnina na crkvenu pravnu osobu.

U utorak 12. studenoga žumberački biskupski vikar o. Daniel Vranešić u pratnji eparhijskog ekonoma o. Danijela Hranilovića, ravnatelja eparhijskog Caritasa o. Ivice Radeljaka, mjesnog sošičkog župnika o. Zorana Vladušića i stavrofora o. Milana Vranešića posjetio je Sopote te je tom prilikom ravnatelju Caritasa o. Ivici Radeljaku predao ključeve darovane kuće. Uz pomoć eparhijskog Caritasa, vjernika, nadležnih općinskih i državnih institucija u narednom periodu ravnatelj Caritasa vodit će postupak obnove ovog objekta. Za sve zadužbinare koji svoju pokretnu ili nepokretnu imovinu daruju Crkvi svećenici Žumberačkog vikarijata, sukladno tradiciji Istočne crkve, prikazuju svete liturgije za njihova života i nakon zadužbinarove smrti.