Budi dio naše mreže
Izbornik

Ključna riječ: obrana-doktorata

Doktorirao vlč. Ivan Petrović

Svećenik Sisačke biskupije Ivan Petrović obranio je u ponedjeljak 18. veljače doktorski rad iz fundamentalne teologije na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Naslov rada je „Religiozno-društveno poslanje Crkve u kulturno-povijesnom kontekstu Antiohije prema homilijama O statuama Ivana Zlatoustog“. Doktorski rad izradio je pod vodstvom prof. dr. Ivana Bodrožića, pročelnika Katedre povijesti kršćanske literature i kršćanskog nauka.

Rim: Fra Ivica Karlo Lapić obranio doktorat iz moralne teologije

Fra Ivica Karlo Lapić, OH, pripadnik Bolničkog reda sv. Ivana od Boga (milosrdna braća), obranio je 14. veljače na Teološkom fakultetu Papinskog sveučilišta Gregorijana u Rimu doktorsku disertaciju iz moralne teologije pod naslovom „Filoxenìa/Hospitalitas nella prospettiva etico-teologica come dimensione costitutiva dell'agire morale cristiano“ (Filoxenìa/Hospitalitas u etičko-teološkoj perspektivi kao konstitutivna dimenzija kršćanskog moralnog djelovanja) pod vodstvom mentora prof. dr. Miguela Yañeza, SJ.