Budi dio naše mreže
Izbornik

Pretraga vijesti

8F2560F6-28A6-47B9-8F64-2E62E29F8FBE Created with sketchtool.

MAJKA TEREZIJA - POEASNA GRA?ANKA RIMA

Rim, 23. 4. 1996. (IKA) - "Sretna sam što mogu postati poeasna gra?anka Svetog grada i molim se, da sve to uzmogne dati slavu nebeskom Ocu", tim je rijeeima Majka Terezija iz Kalkute priopaila rimskom gradonaeelniku, Francescu Rutelliju, prihvaaanje pri

PRIPREMA SE OBNOVA BETLEHEMA Ekumensko poslanje Isusova rodna grada

Vatikan, 23. 4. 1996. (IKA) - Službenici Ujedinjenih naroda uputili su poziv Me?unarodnoj zajednici za pomoa u obnovi Betlehema kao grada me?ukulturne suradnje u 2000. godini. "Grad u kojem se rodio Krist treba potporu kako bi mu se vratio znaeaj njegov

NEPRAVILNOST IZVJEŠĆIVANJA O RATU U BIVŠOJ JUGOSLAVIJI

kojem se okupilo 137 predstavnika Talijanske udruge katoliekih tjednika (FISC), istaknuo je da su se vijesti koje su slane u svijet s podrueja bivše Jugoslavije zadržavale na "senzaciji" i "emociji" stavljajuai u prvi plan "prizore uništenja i neeovjeeno

MLADI IZ ISTRE SASTALI SE U PAZINU

Pazin, 22. 4. 1996. (IKA) - "Mladi i ovisnost" bila je tema susreta mladih iz Istre, održanog u nedjelju, 21. travnja, u dvorani Pazinskog kolegija - klasiene gimnazije u Pazinu. Gosti predavaei bili su prof. dr. Božena Galoia - Cigit i dr. Križe Katini

PSALMI KAO NADAHNUAE STUDENTIMA TEOLOGIJE

Rijeka, 22. 4. 1996. (IKA) - Studenti Teologije u Rijeci priredili su u nedjelju, 21. travnja u 20 sati, glazbeno-pjesnieku veeer posveaenu psalmima, u crkvi Uznesenja Marijina, kod Kosog tornja u Rijeci. Tekstove su govorili Ljiljana Perovia, Andreja J

PREDAVANJE O ULOZI I NAEINU UDRUŽIVANJA LAIKA U KATOLIEKOJ CRKVI

Cavtat, 22. 4. 1996. (IKA) - Seminar za pastoralne djelatnike održan je 21. travnja 1996. u župi sv. Nikole u Cavtatu. Voditelj seminara bio je profesor na Katehetsko-teološkom institutu u Dubrovniku, kao i na slienim institutima u Novom Sadu i Subotici

ZARE?EN HRVATSKI SVEAENIK U NEW YORKU

New York, 22. 4. 1996. (IKA) - Hvarski biskup Slobodan Štambuk zaredio je za sveaenika u nedjelju, 21. travnja, u prepunoj crkvi sv. Airila i Metoda u New Yorku hercegovaekog franjevca, ?akona Valentina Vukoju. Re?enju su bili nazoeni provincijal herceg

SUSRET MLADIH IZ HRVATSKE S PAPOM U POSTOJNI

Krk, 22. 4. 1996. (IKA) - Susret mladih s Papom u Postojni održat ae se na Papin ro?endan u subotu, 18. svibnja, na sportskom aerodromu Postojna. Poeetak okupljanja je u 9 sati, a program za mlade traje od 11 do 14 sati. U tom programu ae sudjelovati i