Budi dio naše mreže
Izbornik

Pretraga vijesti

8F2560F6-28A6-47B9-8F64-2E62E29F8FBE Created with sketchtool.

. KATEKIZAM NA INDONEZIJSKOM JEZIKU

Ledalero, 14. 6. 1995. (IKA) - O. Herman Embuiru, indonezijski verbit, ~lan misionarske Družbe Božje Rije~i u Ledaleru, upravo zavrčava prijevod novoga Velikog katekizma Katoli~ke Crkve na nacionalni indonezijski jezik. Skupina verbita koji djeluju u to

NA GENERALNOM KAPITULU FRANJEVACA TREŠOREDACA IZABRANA NOVA UPRAVA

Asiz, 14. 6. 1995. (IKA) - Na generalnom kapitulu Franjevaca tređoredaca (TOR) koji je održan u Asizu od 11. do 13. lipnja, izabrana je nova uprava Reda. Za novog generala Reda izabran je Bonaventura Midili (SAD), a za generalnog vikara Lino Temperini (

BISKUP KOMARICA: "TRAĆIM SAMO POćTIVANJE OSNOVNIH LJUDSKIH PRAVA"

Zagreb, 13. 6. 1995. (IKA) - "Vjerujte, stanje je viče nego alarmantno. Katolici u Banjoj Luci na posljednjim su dekagramima hrane", posvjedo~io je banjolu~ki biskup Franjo Komarica u razgovoru za magazin "Arena", od 12. lipnja 1995. Rekavči kako veđ dv

ODRĆAN SASTANAK RADNE SKUPINE "CRKVENI PROGRAM LJUDSKIH PRAVA"

Be~, 13. 6. 1995. (IKA) - Na zasjedanju radne grupe "Crkveni program ljudskih prava" (CHRP), od 8. do 12. lipnja, u obrazovnom centru Neuwaldegg, u Be~u, raspravljano je o pitanju sudjelovanja krčđanskih Crkava u procesima uklanjanja sukoba Organizacije

ODRĆAN KOCERT SAKRALNE GLAZBE U TROGIRSKOJ KATEDRALI

Trogir, 12. 6. 1995. (IKA) - Klapa "Trogir", tenor Vinko Coce i bariton Jakov Kočđina održali su 11. lipnja u trogirskoj katedrali, pod umjetni~kim vodstvom i glasovirskom pratnjom dr. Nikole Buble, koncert sakralne glazbe. Uspječnim izvošenjem dvadeset

KAMEN TEMELJAC ZA KAPELICU NA MJESTU POKOLJA U VUKOVLJU

Daruvar, 12. 6. 1995. (IKA) - Zagreba~ki nadbiskup kardinal Franjo Kuhariđ predvodio je u nedjelju, 11. lipnja, misno slavlje u župi Daruvar, a u povodu blagdana Presvetoga Trojstva - začtitnika župe, te od pročle godine i Dana grada Daruvara. U propovi

HRVATI OPET HODOĐASTE GOSPI JUDSKOJ U MAŽARSKU

Žakovo, 12. 6. 1995. (IKA) - Na blagdan Presvetog Trojstva, 11. lipnja, viče od 300 hodo~asnika iz župe Donji Miholjac i okolnih mjesta hodo~astilo je Gospi Judskoj u Gyud u Mašarskoj. Hodo~ačđe su predvodili donjomiholja~ki župnik i dekan Antun Drenjan

KATOLIĐKI SEMINAR "MIR" (MOLITVA I RIJEĐ)

Zadar, 12. 6. 1995. (IKA) - Pod geslom "Ne boj se! Samo vjeruj!" prof. dr. Tomislav Ivan~iđ, sveđenik i profesor na Katoli~kom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, održao je od 9. do 11. lipnja, katoli~ki seminar "MIR" (molitva i rije~), a u organizaciji žu

TRODNEVNO NATJECANJE HRVATSKIH PJEVAĐKIH ZBOROVA

Zadar, 12. 6. 1995. (IKA) - Na natjecanju hrvatskih pjeva~kih zborova koje je održano od 9. do 11. lipnja, u Zadru i Biogradu, nastupilo je 15 zborova iz cijele Hrvatske. Natjecanje se sastojalo od dva dijela. U prvom obveznom dijelu zborovi su izvodili