Budi dio naše mreže
Izbornik

Pretraga vijesti

8F2560F6-28A6-47B9-8F64-2E62E29F8FBE Created with sketchtool.

ETIKA I RELIGIJA NOVI PREDMET ZA SREDNJOćKOLCE

Zagreb, 11. 2. 1995. (IKA) - Ministrica kulture i prosvjete Ljilja Vokiđ sazvala je, 10. velja~e, radni sastanak s predstavnicima vjerskih zajednica na kome je bilo rije~i o uvošenju novoga predmeta za srednjočkolce "Etika i religija". Uvošenjem toga pr

ĐESTITKA IZ VATIKANA MUSLIMANIMA ZA RAMAZAN

Vatikan, 10. 2. 1995. (IKA) - Predsjednik Papinskoga vijeđa za mešuvjerski dijalog kardinal Francis Arinze uputio je islamskim vjernicima u svijetu ~estitku u povodu Ramazana i ramazanskoga Bajrama. "Sretan sam čto vam u ime Katoli~ke Crkve mogu ~estita

PAPI PREDANA PRVA MEDALJA SVETE GODINE 2000.

Vatikan, 10. 2. 1995. (IKA) - Prva zlatna medalja Svete godine 2000. predana je papi Ivanu Pavlu II. 8. velja~e o.g. Medalju je Papi predao predsjednik talijanske državne tiskare i kovnice novca Giovanni Ruggeri u pratnji Laure Cretara, izraditeljice me

JEDANAESTI SASTANAK DRĆAVNE I CRKVENE KOMISIJE

Zagreb, 10. 2. 1995. (IKA) - Na jedanaestom zajedni~kom sastanku Komisije za odnose s vjerskim zajednicama Republike Hrvatske i Komisije Hrvatske biskupske konferencije za urešivanje odnosa s hrvatskom državom, održanom u Zagrebu u petak, 10. velja~e, b

KRAćIŠ: MISA U SPOMEN KARDINALU ALOJZIJU STEPINCU

Kračiđ, 10. 2. 1995. (IKA) - Zadarski nadbiskup koadjutor Ivan Prenša predvodio je jutros, 10. velja~e, u crkvi Presvetoga Trojstva u Kračiđu misu u povodu 35. obljetnice smrti kardinala Alojzija Stepinca. Koncelebriralo je pedesetak katoli~kih sveđenik

KARDINAL KUHARIŠ U POVODU 35. OBLJETNICE SMRTI KARDINALA STEPINCA "Pokvariti mlade, razoriti obitelj, zanijekati sve prave vrijednosti odgoja i ljudskih vrijednosti, zna~i zaista voditi narod u smrt, u subkulturu smrti, a tome služe i neka sredstva javno

g priopđavanja" Zagreb, 10. 2. 1995. (IKA) - U povodu 35. obljetnice smrti kardinala Alojzija Stepinca, zagreba~ki nadbiskup Franjo Kuhariđ predvodio je ve~eras, 10. velja~e, u zagreba~koj katedrali, uz koncelebraciju apostolskog nuncija Giulia Einaudia

"ETIĐKI VIDICI NOVOG KATEKIZMA"

Pula, 10. 2. 1995. (IKA) - Na Pedagočkom fakultetu u Puli ju~er je, 9. velja~e, održano predavanje prof. dr. Ivana Fu~eka "Eti~ki vidici novog katekizma". Predavanje je održano u organizaciji Instituta za primjenjena dručtvena istraživanja iz Zagreba.

MISA ZADUćNICA ZA OSAMNAESTORICU UBIJENIH

Zadar, 10. 2. 1995. (IKA) - Zadarski nadbiskup Marijan Oblak predvodio je, 9. velja~e, u crkvi sv. ćime u Zadru, misu zadučnicu za osamnaestoricu ubijenih nedužnih civila, Hrvata katolika, u mjestu Medviši nedaleko Obrovca. Oni su pobijeni tijekom domov