Budi dio naše mreže
Izbornik

Crkva Sv. Franje Ksaverskog u Vugrovcu opasna za boravak nakon potresa

Zagreb (IKA)

Zbog potresa koji je u nedjelju 22. ožujka pogodio Zagreb crkva sv. Franje Ksaverskog, crkva sv. Mihalja te župni dvor u Vugrovcu značajno su oštećeni, izvijestio je vlč. Filip Lucić.

Župna crkva Sv. Franje Ksaverskog, datira iz 18. stoljeća te je pojedinačno zaštićeno kulturno dobro. U velikom potresu 22. ožujka 2020. došlo je do značajnog oštećenja zidane konstrukcije. Na vanjskom pročelju ima nekoliko pukotina koje su praktično po cijeloj visini zida. Na zvoniku oko prozora vidljive su karakteristične kose pukotine na svim stranama. Na sakristiji se također vidi nekoliko jasnih oštećenja s vanjske strane.

U unutrašnjosti crkve, svi svodovi su također sa značajnim oštećenjima. Na križnim svodovima su jasno vidljive tjemene pukotine, i svodovi izgledaju nestabilno. Svod i zidovi u prizemlju sakristije, također imaju značajnih pukotina, a stanje na katu je vjerojatno još lošije, ali zbog mnoštvo urušenog materijala na stubištu, i zbog sigurnosti, nije pregledavano.

Prema procjeni ovlaštenog inženjera građevinarstva crkva je u potresu značajno oštećena, i svakako opasna za boravak. U slučaju novog jačeg potresa, velika je mogućnost urušavanja pojedinih dijelova zidane konstrukcije. Neophodna je konstruktivna sanacija cijele crkve.

Župni dvor je također pretrpio veliku štetu. Kretanje unutar i oko njega te dalji boravak u njemu predstavlja ugrozu za sigurnost, zdravlje i život ljudi. Najveća šteta je nastala urušavanjem jednog dimnjaka, urušavanjem dijela krova, velikim oštećenjem drugog dimnjaka, oštećenjima na svim zidovima i stropovima. Urušavanje dimnjaka je uzrokovalo oštećenja krovne konstrukcije. Vidljive su pukotine na velikom dijelu lukova iznad prolaza i prozora, stropovi od žbuke i trstike su jako oštećeni.

Osim toga oštećena je i crkva Sv. Mihalja koja se nalazi na groblju u Vugrovcu. Crkva ima vidljiva oštećenja sa vanjske i unutarnje strane, ali u nešto manjoj mjeri nego u župnoj crkvi. Izvana su vidljiva manja oštećenja na pročeljima i na tornju, a u unutarnjoj strani je otpala žbuka uglavnom na spojevima zida sa svodovima te u sredini svoda. Crkvu statičar još nije pregledao.