Budi dio naše mreže
Izbornik

Homilija kardinala Bozanića na svetkovinu Svih svetih

Zagreb (IKA)

Homilija na svetkovinu Svih svetih kardinala Josipa Bozanića, nadbiskupa zagrebačkog, Crkva Krista Kralja, Mirogoj, 1. studenoga 2019.

Draga braćo i sestre!

1. Danas, na svetkovinu Svih svetih, u crkvi Krista Kralja usred našeg Mirogoja, u povezanosti sa svim ljudima dobre volje, koji ovih dana pohađaju groblja našega Grada i domovine Hrvatske, vođeni Riječju Božjom današnje Svetkovine i slijedeći Katekizam Katoličke Crkve, zaustavimo se u kratkom razmatranju na sljedećim izričajima naše Vjeroispovijesti.

Treći i zaključni dio Apostolskog vjerovanja glasi ovako:
Vjerujem u Duha Svetoga,

          svetu Crkvu katoličku,
          općinstvo svetih,
oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela,
i život vječni.
Amen.2. Vjerujem u Duha Svetoga. Vjerovati u Duha Svetoga znači ispovijedati treću Osobu Presvetoga Trojstva, koja izlazi od Oca i Sina te se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi. Po Duhu Svetome, koji je poslan u naša srca, postajemo djeca Božja. »Koliku nam je ljubav darovao Otac: djeca se Božja zovemo, i jesmo« (1 Iv 3,1), poručuje nam danas sveti Ivan apostol. A budući da smo sinovi i kćeri, odasla Bog u srca naša Duha Sina svoga po kojemu Bogu kličemo: Oče naš (usp. Gal 4,6). Duh Sveti je Učitelj naše molitve, jer »nitko ne može reći ‘Gospodin Isus’ osim u Duhu Svetom« (1 Kor 12, 3).Duh Sveti je Božja prisutnost. On je srce svijeta. On je ljubav Božja koja nas povezuje s Bogom i međusobno. On je djelitelj svih Božjih darova. On je svjetlost naših srdaca. Bez božanstva Duha Svetoga, čovjek je bez ičega, tone sav u crnom zlu (usp. Dođi, Duše Presveti). »Duh Sveti, kojega Krist, Glava, izlijeva u svoje udove, izgrađuje, oživljava i posvećuje Crkvu koja je sakrament zajedništva Presvetoga Trojstva i ljudi« (KKC, 747). Po sakramentima, poglavito po krštenju i krizmi, Krist članovima Crkve priopćuje svoga Svetoga Duha te daruje Božju milost za novi život po Duhu.

I mi smo, braćo i sestre, ovdje okupljeni u Duhu Svetome koji djeluje u nama i po nama, koji nas posvećuje da budemo sveti. On je naša sigurnost i zalog našega spasenja po Isusu Kristu.

3. Vjerujem u svetu Crkvu Katoličku. Crkve nema bez djelatne prisutnosti Duha Svetoga. Crkva je Božje djelo na zemlji. Ona je narod što ga Bog okuplja u cijelom svijetu. Ona je zajednica ljudi koji vjeruju, nadaju se i ljube. Crkva je, naime, zajedništvo božanskoga i ljudskoga.

Crkva je otajstvo jer je vidljiva i nevidljiva. Crkva djeluje u povijesti, ali je istodobno nadilazi. Samo očima vjere može se spoznati njezina vidljiva, a istodobno i duhovna dimenzija. Crkva je ljudska i božanska, vidljiva je, ali obdarena nevidljivom stvarnošću, gorljiva u djelovanju i posvećena kontemplaciji, prisutna u svijetu i ujedno hodočasnica prema budućoj domovini. Otajstvo Crkve ne može se opisati samo na opipljiv i vidljiv način, u njega treba prodrijeti očima vjere. Sve ono što je u Crkvi ljudsko, uređeno je i podređeno božanskoj stvarnosti. Njezina vidljiva i ljudska strana u konačnici je podređena onoj duhovnoj, božanskoj.

Crkva je katolička, to jest sveopća. U njoj se nalazi punina sredstava spasenja. Crkva je katolička i stoga je poslana svim ljudima, svim narodima, svim vremenima i svim kulturama. Crkva je po svojoj naravi misionarska.

Crkva je sveta jer joj je tvorac sam Presveti Bog. Krist Gospodin je dao samoga sebe za nju da je posveti, a Duh Sveti je ljubavlju oživljuje i dariva svetošću. Na svetost je pozvan svaki član Crkve, a temeljna svrha svekolike njezine djelatnosti je svetost. Premda Crkva u sebi uključuje i grješnike, njezina svetost sjaji u svetima, a na najizvrsniji način u Presvetoj Bogorodici Mariji. Članovi se Crkve na ovoj zemlji priznaju i grješnicima, stoga im je potrebno obraćenje i neprestano čišćenje.

U Crkvi svi postojimo jedni zbog drugih, pa i kada nismo takvi kakvi bismo trebali biti, znamo da ima onih koji mole za nas. Kada trpimo, znamo da se naša bol dijeli, jer radost jednih radost je i drugih, bol jednih bol je i drugih. To je Crkva u kojoj jedni drugima pomažu, jer svi smo slabi i siromašni, podržavani molitvama i žrtvama brojnih muževa i žena, tolikih jednostavnih, nama nepoznatih, a Bogu znanih svetih ljudi, koji vjeruju, nadaju se i ljube.

4. Vjerujem u općinstvo svetih. Ovim izričajem ispovijedamo zajedništvo duhovnih dobara u Crkvi te zajedništvo nebeske i zemaljske Crkve. »Vjerujemo u općinstvo svih Kristovih vjernika: putnika na zemlji, pokojnika koji dovršuju svoje čišćenje i blaženika u nebu; svi oni zajedno čine jednu Crkvu. Vjerujemo da nam je u tom zajedništvu bliska premilosrdna ljubav Boga i njegovih svetih koji stalno primaju naše molitve« (KKC, 962).

Biti član Crkve i dionik općinstva svetih znači pripadati Bogu, biti po djelovanju Duha Svetoga u osobnom, sjedinjujućem odnosu s Isusom Kristom i s njegovom braćom i sestrama na nebu i na zemlji, počevši od Blažene Djevice Marije i svih svetaca ugodnika Božjih koji stoje pred prijestoljem i pred Jaganjcem. To je ono veliko mnoštvo, koje danas svetkujemo, a što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakog naroda, i plemena, i puka, i jezika (usp. Otk 7, 9).

Braćo i sestre, svijest da smo članovi Crkve ispunja radošću, povjerenjem i oduševljenjem, jer nas čini članovima Božje obitelji koja je na putu prema vječnoj domovini. Ugledajući se u Presvetu Bogorodicu Mariju, dušom i tijelom uznesenu na nebo, te u Sve svete koje danas slavimo, mi Kristovi vjernici u njima gledamo ono što smo pozvani činiti na zemlji i ono što nas čeka u nebu.

5. Vjerujem u oproštenje grijeha. »Apostolsko vjerovanje vjeru u oproštenje grijeha povezuje s vjerom u Duha Svetoga, ali i s vjerom u Crkvu i općinstvo svetih. Upravo dajući im Duha Svetoga, uskrsnuli Krist je apostolima predao svoju božansku vlast da opraštaju grijehe« (KKC, 976). Sam Krist je Crkvi povjerio opraštanje grijeha ovim riječima: »Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im« (Iv 20, 22-23).

Crkva to vrši redovito u sakramentu svete ispovijedi. »Svećenici i sakramenti samo su sredstva otpuštanja grijeha, kojima se naš Gospodin Isus Krist, jedini uzrok i djelitelj spasenja, htio poslužiti, da briše naše krivnje i izvrši u nama opravdanje« (KKC, 987).

Braćo i sestre, budimo zahvalni dobrom Bogu za taj toliko potreban dar koji nam se daje u Crkvi i često pristupajmo sakramentu svete ispovijedi.

6. Vjerujem u uskrsnuće tijela. »Kršćansko vjerovanje – ispovijest naše vjere u Boga Oca, Sina i Duha Svetoga i u njegovo stvoriteljsko, spasiteljsko i posvetiteljsko djelo – dostiže vrhunac u proglašenju uskrsnuća mrtvih na kraju vremena i vjere u vječni život« (KKC, 988). Kao što je Krist, koji je pobijedio smrt i zaista uskrsnuo od mrtvih te živi zauvijek, On će isto tako u posljednji dan sve uskrisiti s neraspadljivim tijelom. Od samog početka kršćanstva, vjerovanje u uskrsnuće mrtvih, bilo je bitna sastavnica kršćanske vjere.

Naime, mi kršćani vjerujemo u Boga stvoritelja tijela, vjerujemo u drugu Božansku osobu koja je tijelom postala da čovjeka otkupi, vjerujemo u uskrsnuće tijela, kao dovršetak stvaranja i otkupljenja našega smrtnoga tijela. Kršćanska vjera stoga vrednuje, poštuje, cijeni i čuva ljudsko tijelo.

Našom se smrću duša odjeljuje od tijela. Dok se tijelo raspada, besmrtna duša ide ususret Božjemu sudu i čeka da se o ponovnom Gospodnjem dolasku sjedini s tijelom i preobraženo uskrsne. Koji su dobro činili na uskrsnuće života, a koji su radili zlo na uskrsnuće osude. Ipak razumjeti kako će se to uskrsnuće tijela ostvariti, nadilazi i naše predodžbe i naše shvaćanje.

7. Vjerujem u život vječni. Današnja nam svetkovina otvara perspektivu mnoštva duša koje su sabrane oko Isusa i Marije u raju, koji čine nebesku Crkvu, te postigavši vječno blaženstvo, koje naviješta današnje Evanđelje, gledaju Boga kakav jest. Oni dijele i zajedništvo s nama te kod Boga posreduju za nas i svojim zauzimanjem pomažu našoj slabosti. Vječni život, za koji se pripremamo na ovoj zemlji, započinje odmah poslije smrti i neće imati kraja. On će biti potvrđen posljednjim sudom koji će dosuditi jednima blaženi život to jest raj, a drugima vječnu osudu to jest pakao.

Katolička nas Crkva poučava da poslije smrti postoji i čistilište kao stanje onih koji umiru u prijateljstvu s Bogom, ali premda sigurni u svoje vječno spasenje, još se trebaju očistiti da bi ušli u nebesko blaženstvo. Na temelju općinstva svetih, mi vjernici na zemlji, koji smo još putnici, možemo pomoći dušama u čistilištu, prinoseći za njih molitve, poglavito euharistijsku žrtvu, ali i milostinju, oproste i djela pokore (usp. KKCK, 211).

Braćo i sestre, nemojmo zanemariti molitve za duše u čistilištu, ali i svoje potrebe te preporuke stavimo i pred njih, da nam pomognu, osobito pred one koji su nam bili blizu u ovozemnom životu. S njima dijelimo posebnu povezanost i općinstvo svetih.

8. Predragi vjernici, svetkovina Svih svetih i sutrašnji Dušni dan ili Spomen svih vjernih mrtvih, te pohodi grobljima i molitve na grobovima naših pokojnika, šire perspektivu našega života i otvaraju nam put prema vječnosti.

Ostati na tom putu znači živjeti ovozemni život u zajedništvu s Bogom, poštujući i vršeći Božje zapovijedi, pogleda uvijek uprta u vječnost. Neka nas na tom putu prati moćni zagovor Presvete Bogorodice Marije, majke Isusove i naše nebeske Majke, blaženog Alojzija Stepinca, svjedoka čiste savjesti i Svih svetih koji već uživaju radost raja, jer su u svom životu živjeli evanđeoska blaženstva.

Apostolsko vjerovanje počinje riječju Vjerujem, a završava riječju Amen kojom redovito završavaju i druge naše molitve. Hebrejska riječ Amen označuje naše potpuno povjerenje i puno Da onome što smo ispovjedili da vjerujemo. Neka i sadašnja ispovijest naše vjere i sve molitve našega života trajno prati naše iskreno predanje Bogu. Naše Da, Ocu nebeskome. Naš Amen!