Budi dio naše mreže
Izbornik

Biskup Perić o ekumenskim postignućima

Mostarsko

Predavanje mostarsko-duvanjskog biskupa na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu

Mostarsko-duvanjski biskup Ratko Perić održao je 14. svibnja na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Splitu predavanje o temi “Ekumenska postignuća”. Pozdravljajući sve nazočne, predsjednik povjerenstva dr. Nediljko A. Ančić istaknuo je kako je svjesno izabrana tema o dosad postignutome da bismo se međusobno ohrabrili na ekumenskom putu. Ciljano je odabrano i vrijeme toga predavanja – osmina Pedesetnice – kad cijela Crkva moli za dar Duha i mnogi kršćani mole osobito za jedinstvo Kristove Crkve. Naveo je misao kardinala Waltera Kaspera, predsjednika Papinskog vijeća za jedinstvo kršćana: “Uvjeren sam da ekumeni nema alternative. Na to nas obvezuje izričiti Isusov nalog. Raskol je posve protivan Isusovoj volji i grijeh je. A grijeh bi bio ako bismo, razočarani sadašnjim poteškoćama, odustali od dijaloga. Ekumena je djelo Duha Svetoga. A tko želi zaustaviti Duha! Zbog toga ima nade”.
Biskup Perić je jedan od malobrojnih hrvatskih teologa koji se, već kao doktorand, počeo stručno i kontinuirano baviti ekumenskim pitanjima posebno odnosom između Katoličke i Pravoslavne crkve. Napisao je Komentar Dekreta o ekumenizmu “Unitatis redintegratio” II. vatikanskog sabora (1987), objavio je knjigu “Ekumenske nade i tjeskobe” (Mostar 1993) te desetke članaka i osvrta na tu temu, a još uvijek predaje i ekumensku teologiju na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji.

U svome izlaganju biskup Perić ograničio se na postignuto i na pozitivne pomake u ekumenskim odnosima tijekom pokoncilskog vremena do danas. Predavač je dao pregled brojnih ekumenskih inicijativa, razgovora, susreta i molitava, počevši od Papinih susreta s predstavnicima drugih kršćanskih Crkava i ekumenskih crkvenih dokumenata te mješovitih komisija za dijalog na razini opće Crkve. Osobito se pak zaustavio na ekumenizmu Katoličke crkve u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, nabrajajući izrasle ekumenske pothvate i nastojanja kao primjerice ekumenske molitve za jedinstvo, zatim domaće ekumenske susrete, ekumenizam na teološkim učilištima (međufakultetski susreti), mnoštvo napisanih članaka i knjiga o ekumenizmu. Ekumenski dijalog ulazi u odgoj i formaciju što je napose važno.

U raspravi je postavljeno pitanje iskrenosti u dijalogu, doprinos školskog vjeronauka u ekumenskom odgoju, izgledi za jedinstvo Crkve i dr. Predavač je i sam iznenađen kako je kod nas izuzetno puno učinjeno na tome polju. No, do budućeg jedinstva ipak će još trebati prevladati mnoge prepreke. I to predavanje smatra važnim poticajom na tom putu. Među stotinjak nazočnih posjetitelja, studenata, profesora, svećenika, redovnika i laika bio je i paroh Srpske pravoslavne Crkve u Splitu Slavko Zorica, kojega je voditelj na početku pozdravio.
Mješoviti zbor KBF-a pod ravnanjem bogoslova Denisa Karanušića izveo je na početku skupa skladbu “Molitva” Ludwiga van Beethovena, a na kraju “Slavim te Gospode” Johanna Sebastiana Bacha. Predavanje je organiziralo Povjerenstva za ekumenizam i dijalog Splitsko-makarske nadbiskupije. (ika-naa/kj)