Budi dio naše mreže
Izbornik

Dijalog između Crkve i kulture bitan i za razumijevanje nevjernika

ika

Papino pismo u prigodi 20. obljetnice Papinskog vijeća za kulturu

Dijalog među Crkvama je “od vitalnog značenja” za “sudbinu svijeta”, a kultura je “povlašteni put za razumijevanje načina na koji ljudi našeg doba koji ne ispovijedaju niti jednu vjeru razmišljaju i osjećaju”, piše papa Ivan Pavao II. u pismu upućenom kardinalu Paulu Poupardu, predsjedniku Papinskog vijeća za kulturu. Papa je uputio svoje pismo u prigodi 20. obljetnice toga Vijeća, koje je sam ustanovio 20. svibnja 1982., u tijeku prve godine svoga pontifikata. Papa polazi od uvjerenja da je “dijalog između Crkve i kulture bitno ozračje ne samo za novu evangelizaciju i inkulturaciju vjere, već i za sudbinu svijeta i budućnost čovječanstva”.

U tijeku ovih dvadeset godina, primjećuje Papa, “znatno su se promijenili načini razmišljanja i običaji naših društava, dok su tehnički napreci s nastankom suvremenih tehnologija komunikacije izvršili duboki utjecaj na odnose čovjeka s prirodom, sa sobom i s drugima”. Čak i globalizacija, dodaje Papa, od pojave koja je početno bila samo ekonomska “postala je pojava koja zahvaća i ostala područja ljudskog života”. Pred tim “kulturalnim promjenama”, prema Ivanu Pavlu II., “vrlo je primjereno” razmišljanje koncilskih otaca koji, u “Gaudium et spes”, ističu “važnost kulture za puni čovjekov razvoj”. Ali kultura je također “povlašteni put za razumijevanje načina na koji ljudi našeg doba koji ne ispovijedaju niti jednu vjeru razmišljaju i osjećaju”, ističe Papa. Sveti Otac na kraju poruke poziva Papinsko vijeće za kulturu, koje se 14. svibnja okupilo u Vatikanu kako bi izvršilo “bilancu” svoga dvadesetogodišnjeg djelovanja, da nastavi sa “stalnim nastojanjem” oko “svjedočenja zanimanja Crkve za plodni dijalog Kristova evanđelja s kulturama i djelotvorno sudjelovanje katolika u izgradnji društva koje će sve više poštivati ljudsku osobu, stvorenu na sliku Božju”. (ika-sa)