Budi dio naše mreže
Izbornik

“Dijalog u Crkvi”

Teološko

Teološko-pastoralni tjedan Teologije u Rijeci od 25. do 27. lipnja

Teološko-pastoralni tjedan Teologije u Rijeci na temu “Dijalog u Crkvi” održat će se od 25. do 27. lipnja u dvorani Bogoslovskog sjemeništa u Rijeci. Prvog dana Tjedna u utorak 25. lipnja bit će održano pet predavanja. U prijepodnevnom dijelu dr. Ivan Štengl govorit će o “Psihološkim pretpostavkama za dijalog”, a zatim će doc. dr. Ivan Šporčić izlagati na temu “Biblijsko-teološki temelj dijaloga”. U popodnevnom dijelu najprije će mr. Ivan Stošić održati izlaganje “Mogućnost dijaloga s obzirom na hijerarhijski ustroj Crkve”. Slijedi zatim predavanje doc. dr. Antona Štrukelja “Dijalog i poslušnost”, a prvi dan Tjedna zaključit će dr. Iris Tićac svojim predavanjem “Dijalog u službi istine”.

Drugi dan Tjedna u srijedu 26. lipnja otvorit će zadarski nadbiskup Ivan Prenđa, a tema njegova predavanja je “Strukture i oblici dijaloga u prezbiteriju jedne biskupije”. Nakon njega će doc. dr. Anton Tamarut govoriti o “Dijalogu između svećenika i vjernika laika”. Posljednje prijepodnevno predavanje “Biskupijska sinoda. Dijalogom do jedinstva u različitosti službi i karizmi” održat će pomoćni biskup đakovački i srijemski Đuro Hranić. Popodnevni dio rada skupa otvorit će dva diplomirana teologa Anđela Jeličić i Ivan Nekić izlaganjem “Dijalog između vjernika laika”. Slijedi predavanje dipl. psih. Marija Bebića “Dijalog između različitih životnih dobi i socijalnih skupina”. Posljednje predavanje drugog dana održat će dr. Ivica Pažin na temu “Uloga i značenje dijaloga u vjeronauku”. Nakon izlaganja vjeroučiteljica mentorica s. Katarina Saganić i vjeroučiteljica savjetnica Dajna Jogan Linić podnijet će priopćenja.

Trećega i posljednjeg dana Teološko-pastoralnog tjedna u Rijeci u četvrtak 27. lipnja mr. Ivan Milovčić govorit će o “Ulozi i značenju dijaloga u liturgiji”. Nakon njega mr. Mijo Nikić održat će izlaganje “Dijalog – put u novu evangelizaciju”. Posljednje predavanje na Pastoralno-teološkom tjednu u Rijeci održat će doc. dr. Milan Šimunović na temu “Crkva u dijalogu nadahnuće za dijalog u društvu”. Skup će završiti plenarnom raspravom.
Svi zainteresirani mogu svoje prijava poslati na Tajništvo Teologije u Rijeci, Tizianova 15, 51000 Rijeka. Tel. i fax: (051) 515-561; tel. (051) 515-106. E-mail: tajnistvo@rijeka.kbf.hr. (ika-sa)