Budi dio naše mreže
Izbornik

Dikasterij za nauk vjere: Katolicima ostaje zabranjeno pridruživanje Slobodnim zidarima

Vatikan (IKA)

U odgovoru Dikasterija za nauk vjere mons. Julitu Buhisanu Cortesu, koji je odobrio papa Franjo, ponovno je istaknuta nepomirljivost između članstva u masonskim ložama i katoličke vjere, izvijestio je 15. studenog Vatican News.

Katolicima je i dalje zabranjeno pristupanje masoneriji. To je ponovljeno u odgovoru Dikasterija za nauk vjere od 13. studenog 2023., koji je potpisao prefekt Dikasterija kardinal Victor Manuel Fernández, a odobrio papa Franjo.

Dikasterij je odgovorio na zahtjev biskupa Julita Buhisana Cortesa iz biskupije Dumanguete na Filipinima. Mons. Cortes, „nakon što je sa zabrinutošću predstavio situaciju u svojoj biskupiji, zbog stalnog porasta vjernika koji se kao članovi pridružuju masoneriji, zatražio je prijedloge kako bi se na adekvatan način suočio s ovom stvarnošću s pastoralne točke gledišta, također uzimajući u obzir doktrinarne implikacije“, piše u odgovoru. Kako bi odgovorio na to pitanje, Dikasterij je odlučio uključiti i Filipinsku biskupsku konferenciju. „Potrebno je provesti koordiniranu strategiju između pojedinih biskupa koja uključuje dva pristupa“, poručio je Dikasterij.

Prvi se odnosi na doktrinarnu razinu. Dikasterij ponavlja da je „aktivno članstvo vjernika u masoneriji zabranjeno zbog nepomirljivosti između katoličkog nauka i masonstva (usp. Izjava Kongregacije za nauk vjere iz 1983. i Smjernice koje je Biskupska konferencija objavila 2003. godine)“. Stoga, novi tekst pojašnjava da „oni koji su formalno i svjesno članovi masonskih loža i prigrlili su masonska načela, potpadaju pod odredbe prisutne u gore navedenoj Izjavi. Ove se mjere također odnose na sve crkvenjake registrirane u slobodnom zidarstvu.“

Drugi pristup odnosi se na pastoralni plan. Dikasterij za nauk vjere predlaže filipinskim biskupima „provođenje pučke kateheze u svim župama, s obzirom na razloge nepomirljivosti između katoličke vjere i masonerije“. Naposljetku, biskupi Filipina su pozvani procijeniti mogućnost davanja javne izjave o toj temi.

Izjava iz studenog 1983. objavljena je uoči stupanja na snagu novog Zakonika kanonskog prava. Tada objavljeni Zakonik zamijenio je onaj iz 1917., a među novim značajkama primijećeno je – kod nekih sa zadovoljstvom, kod drugih sa zabrinutošću – nepostojanje izričite osude masonstva i izopćenja za njegove članove, što je bilo prisutno u starom tekstu. U Izjavi koju su potpisali tadašnji prefekt kardinal Joseph Ratzinger i tajnik kongregacije Jérôme Hamer, a koju je odobrio Ivan Pavao II., ponavlja se da su „katolici upisani u masonske lože u stanju teškog grijeha“, izvijestio je Vatican News.