Budi dio naše mreže
Izbornik

Doktorirao trajni đakon Zagrebačke nadbiskupije Marijan Spehnjak

Zagreb (IKA)

Trajni đakon Zagrebačke nadbiskupije Marijan Spehnjak obranio je 20. rujna 2021. doktorsku disertaciju na Fakultetu za elektrotehniku, računarstvo i informatiku Sveučilišta u Mariboru, na smjeru Medijske komunikacije, izvijestio je Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije.

Vlč. Spehnjak doktorirao je o temi Komunikacijski model in njegova usmerjenost k razvoju kongruentne komunikacije na primeru raziskovanja skladnosti vrednostnih sporočil (Komunikacijski model i njegova usmjerenost razvoju kongruentne komunikacije na primjeru istraživanja skladnosti vrijednosnih poruka).

Disertaciju je izradio pod vodstvom mentorice prof. dr. Suzane Žilić Fišer i komentatora prof. dr. Danijela Labaša, a strukturirana je u pet glavnih poglavlja i 115 potpoglavlja.

Kako se ističe u sažetku disertacije, utjecajem znanstveno-tehnološke civilizacije izmijenio se način komunikacije, ali i cjelokupan način života ljudi. Temelj komunikacijskog odnosa nekad je bila osoba, a danas je težište na tehnologiji, pri čemu se gubi osobni odnos, a u prvi plan dolazi umreženost prema zajedničkim interesima.

Upravo zbog novih komunikacijskih prilika interes doktorskog rada usmjeren je prema akteru svake ljudske komunikacije – komunikatoru/pojedincu kao pošiljatelju poruke, ne zanemarujući pritom primatelja poruke. U tom kontekstu, u disertaciji je kao uzorak istražena odabrana skupina nogometnih trenera, kao svojevrsnih učitelja, koji se u svom svakodnevnom radu moraju služiti neposrednom komunikacijom licem u lice.

S komunikološko-teorijskog gledišta i služeći se filozofskom refleksijom, osobito filozofijom egzistencije u kojoj je čovjek njeno središte zanimanja, omogućuje se dublje otkrivanje čovjeka kao komunikatora i analizira njegova komunikacijska situacija kojom se, uz Karla Jaspersa, bave i mnogi drugi autori. U radu se čovjeka – komunikatora promatra kao kompleksno, ontološki cjelovito biće, koje ne komunicira samo tehnološkim sredstvima već putem cijelog svog bića (Seneka). A da bi se komunikatora promatralo cjelovito, polazi se od dimenzionalne ontologije Viktora Frankla (Frankl, 1996.; 1998.), povezujući ju i s drugim autorima.

Prema Festingerovoj teoriji unutarnjeg opravdanja (1957.), Schultz von Thunovoj podudarnosti sa samim sobom i sa sadržajem situacije (2005.), te Schwartzovu (1992.) odnosu konflikata između vrijednosti, može se uočiti komunikacijsko-spoznajni nesklad. Stoga se u radu predstavljaju, analiziraju i kritički propituju mogućnosti, prednosti i važnost intrapersonalne komunikacije, kongruentne komunikacije i komunikacijskoga modela u kontekstu komunikacije nogometni trener – igrač.

U radu je intrapersonalna komunikacija definirana kao actus humanum, a kongruentna komunikacija kao dijalektički proces između komunikatora. Empirijskim istraživanjem u radu se želi kvantitativno utvrditi suodnos kongruentnosti vrijednosnih poruka kroz (samo)procjenu trenera i percepciju igrača. Empirijom su istražene vrijednosti zasnovane na Schwartzovoj teoriji univerzalnih sadržaja i strukture vrijednosti novom verzijom upitnika „Portrait Values Questionnaire“ (2001.). Ukupan uzorak ispitanika je 495. Od toga je trenera 122, a igrača 373. Istraživanje je provedeno tijekom 2016. i 2017. godine u suradnji s Hrvatskom nogometnom akademijom.

U radu se istražuje i analizira hijerarhija vrijednosnih poruka koje određuju trenera, s kojima se on poistovjećuje, koje on kao komunikator/medij upućuje svojoj okolini, odnosno konkretnije, svojim igračima. U analizi prikupljenih rezultata tražilo se slaganje između (samo)procjene trenera i percepcije igrača pomoću sukladnosti njihovih odgovora na ponuđene tvrdnje. Ako vrijednosne poruke nisu u skladu s igračkom procjenom, onda može doći do komunikacijskog nesklada, a vrijednosni nesklad ima svoj izvor u intrapersonalnom području komunikatora. On će se pojaviti u trenucima kada komunikator odašilje poruku koja nije u skladu s njegovim vrijednosnim habitusom i načinom prenošenja poruke igračima. Tako se utvrđivanjem kompatibilnosti ili diskrepancije korelacijskih odnosa između vrijednosnih poruka odredila kongruentnost, odnosno njihova inkongruentnost.

U radu su utvrđeni primjeri vrijednosnih poruka u kojima postoji kompatibilnost, odnosno primjeri diskrepancije korelacijskih odnosa između vrijednosnih poruka.

Da bi se bolje razumio empirijski i teoretski aspekt komunikacije, u radu je predložen i komunikacijski model koji ističe ontološku perspektivu komunikacijskog čina. Zahvaljujući tom ponuđenom komunikacijskom modelu želi se pojasniti novi pogled na intrapersonalnu komunikaciju i kongruentnost vrijednosnih poruka.

ŽIVOTOPIS

Trajni đakon Marijan Spehnjak rođen je 12. ožujka 1964. u Zagrebu. Osnovnu školu završio je u Savskom Marofu, a srednju u Zagrebu. Profesionalno se bavio nogometom. Sa suprugom Snježanom u braku je 36 godina te je otac četiriju kćeri i djed petero unuka. Na Institutu za teološku kulturu laika Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu diplomirao je 2006. Po rukama zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića zaređen je 2008. za trajnog đakona, a 2009. kardinal Bozanić imenovaga je povjerenikom za pastoral športaša Zagrebačke nadbiskupije.

Godine 2012. diplomirao je na specijalističkom studiju na Veleučilištu „Baltazar Adam Krčelić“ u Zaprešiću. Od 2020. je tajnik Povjerenstva za pastoral braka i obitelji Zagrebačke nadbiskupije. Svoje radove objavljivao je u hrvatskim i inozemnim znanstvenim časopisima te je sudjelovao na brojnim znanstvenim skupovima.