Budi dio naše mreže
Izbornik

HRVATSKI ROMI NA NOVOM PUTU "Nevo drom - Novi put", interkulturalni list Odbora za pastoral Roma HBK

U sklopu završne veeeri II. romske odgojne zajednice Odbora za pastoral Roma HBK i Ministarstva prosvjete Republike Hrvatske sveeano proslavljenoj u Caritasovu "Djeejem centru" u Brezovici u petak, 26. srpnja predstavljen je i prvi broj interkultural

U sklopu završne veeeri II. romske odgojne zajednice Odbora za pastoral Roma HBK i Ministarstva prosvjete Republike Hrvatske sveeano proslavljenoj u Caritasovu “Djeejem centru” u Brezovici u petak, 26. srpnja predstavljen je i prvi broj interkulturalnog lista “Nevo drom – Novi put”. List su predstavili voditeljica Odbora za pastoral Roma HBK s. Karolina Miljak te glavni i odgovorni urednik lista Neven Hrvatia.
Premda se Odbor za pastoral Roma vea odavno uvjerio u potrebu izlaženja lista za Rome, poznavatelje romske kulture kao i za one koji bi to tek željeli postati, romsku mladež, vjernike i gra?ane Republike Hrvatske, uredništvo nije željelo, a kako je i s. Karolina istaknula na završnoj veeeri II. romske odgojne zajednice, izaai s listom pred svoje eitatelje dok nisu postignuti svi uvjeti kako bi se vea odavno utemeljena ideja i koncepcija lista što bolje prenijela u stvarnost. Uslijed velikog zanimanja za list koji bi dostojno mogao predstaviti romsku kulturu, ali i specifienost romske problematike, Odbor za pastoral Roma odlueio je pred javnost izaai s listom “Nevo drom – Novi put”.
Da zamisao o izlaženju takvog lista uistinu nije nova i da “Nevo drom – Novi put” nije novi list istaknuo je u uvodniku “Romi u Hrvatskoj – na novom putu” Neven Hrvatia. “Nevo drom – Novi put” nastao je, doznajemo u uvodniku, na zasadama interkulturalnog pristupa Odbora za pastoral Roma u procesu evangelizacije, rezultata istraživanja Romi u Hrvatskoj iz 1995. godine, potrebe širenja vjerskog tiska me?u Romima, izdavanja Glasa Roma – Romano akharipe, pokretanja i suorganiziranja prve Ljetne škole djece Roma u Hrvatskoj, iniciranja i organiziranja Romske odgojne zajednice. “U listu aemo nastojati dostojno prezentirati bogatstvo romske kulture u Hrvatskoj i svijetu, tradicijska i umjetnieka postignuaa, povijest, seobe, jezik i vjeru Roma, poštujuai zajednieko nacionalno porijeklo, ali i razlieitosti u socijalnom položaju, plemenskim skupinama, dijalektu romani chiba i vjerskoj pripadnosti”, obeaao je eitateljima urednik Neven Hrvatia.
Potrebu izlaženja “Nevo droma – Novog puta”, ali i neskrivene hvale i eestitke, iznio je i predsjednik Vijeaa za migraciju HBK zadarski nadbiskup Marijan Oblak u svojem pismu upuaenom Odboru za pastoral Roma, uredništvu i uredniekom vijeau. “‘Nevo drom – Novi put’, romski interkulturalni list, svojevrsna je novina u Crkvi u Hrvata. List je svjedoeanstvo kako Crkva vrednuje svakog eovjeka i svaki narod”, zabilježio je zadarski nadbiskup. On je tako?er i istaknuo kako list upravo ispunja jednu veliku prazninu. “List ae doprinjeti i uklanjanju brojnih predrasuda o Romima. List je i svjedoeanstvo o brizi Crkve za Rome, kao i svjedoeanstvo o moguanosti da u Republici Hrvatskoj i jedna nacionalna manjina euva i njeguje svoje osobnosti i obogaauje našu zajednieku domovinu”, istaknuo je nadbiskup Oblak.
List obuhvaaa šest rubrika: “Iz riznice romske povijesti i kulture”, “Pastoral Roma”, “Romski jezik i književnost”, “Pjesma nad pjesmama”, “Kultura”, “Izobrazba”, a tu je i djeeji podlistak “Pipiriga”.
Prvi broj “Nevo droma – novog puta” u rubrici “Iz riznice romske povijesti i kulture” objavljuje elanak Suzane Ivaneia “Romske legende” o usmenim romskim predajama o podrijetlu romskog naroda. Ista rubrika u elanku Faria Ibraimovskog “Romi” donosi strueni povijesni prikaz podrijetla Roma te prvi nastavak feljtona “Kameni grad” Tatjane Kren. S. Karolina Miljak u rubrici “Pastoral Roma” upoznaje eitatelje s utemeljenjem Odbora za pastoral Roma, njegovim zadaaama i djelovanjem unutar Hrvatske biskupske konferencije. Elanak fra Vjekoslava Kocijana “Rom – Sluga Božji” eitatelje u prvom djelu (drugi nastavak biti ae objavljenu u sljedeaem broju) upoznaje sa životom i djelom Roma i Sluge Božjeg Ceferina Jimeneza Malla. Ista rubrika donosi i misna eitanja na romskom jeziku s koncelebrirane mise koju je u Zapolju u kolovozu prošle godine predvodio prelat Vladimir Stankovia. To je ujedno bio i prvi put da su Romi u Hrvatskoj eitali misna eitanja na svojem dijalektu romskog jezika. Rubrika posveaena pastoralu Roma donosi još i elanke “Romi – praktieni vjernici” Josipa Hadroviaa, “Naši Romi – život u vjeri” fra Vjekoslava Kocijana, te reportažu “Posjet prijateljima u Me?imurju” Melite Hrvatia. List ima i posebnu rubriku posveaenu romskom jeziku i književnosti koja u ovom broju, pored struenih elanaka, donosi i dio romske poezije. Središnjica objavljuje “Pjesmu nad pjesmama” na romskom jeziku (“?ili pe ?iljende”). Rubrika za kulturu prati kulturno-umjetnieka doga?anja u romskoj zajednici. Posljednja rubrika – “Izobrazba” donosi, izme?u ostaloga, strueni elanak “Odgoj i izobrazba Roma – prema demokratizaciji i interkulturalnom ueenju” Koraljke, te elanak “Novi pristup odgoju i izobrazbi djece Roma u Hrvatskoj” Nevena Hrvatiaa. Ista rubrika upoznaje eitatelja i s radom Romskih ljetnih škola i Romskih odgojnih zajednica. “Nevo drom – Novi put” nije zaboravio ni svoje najmla?e eitatelje, pa je stoga u sklopu lista i djeeji podlistak”Pipiriga”. Kao prilog prvom broju lista “Nevo drom – Novi put” objavljena je interpretacija rezultata istraživanja “Romi u Hrvatskoj” koje je prošle godine proveo Odbor za pastoral Roma.
“Nevo drom – Novi put” uistinu jest novi put Roma u Hrvatskoj. On ae doprinjeti izobrazbi Roma i širenju njihove bogate kulturne baštine, ali ae i sve nerome iscrpno upoznati sa životom, djelovanjem i kulturom naroda koji živi u Republici Hrvatsko, i koji je stoga što su etnieka manjina još vredniji, jer bogatstvo upravo jest u razlieitosti. List je spona izme?u Roma i svih ostalih zainteresiranih za njihov život i kulturu iz kojih mogu još puno naueiti. (MF)