Budi dio naše mreže
Izbornik

IX. susret članova BK BiH s franjevačkim provincijalima u BiH

Travnik (IKA/KTA)

Deveti susret biskupa Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine s franjevačkim provincijalima u BiH održan je 9. svibnja u prostorijama Nadbiskupijskog sjemeništa „Petar Barbarić“ u Travniku.

Predsjedao je vrhbosanski nadbiskup metropolit kardinal Vinko Puljić, predsjednik BK BiH. Nakon osvrta na prošli zajednički susret, održan 25. travnja 2018. u Sarajevu, biskupi i provincijali razgovarali su o izradi zajedničkog programa za šestu pastoralnu godinu teološkoga studija i o prijedlogu višednevnoga godišnjeg susreta u duhu trajne izgradnje svećenika na razini BK BiH.

Saslušali su i izlaganje o tim temama utemeljeno na dokumentima Kongregacije za kler „Direktorij za službu i život prezbitera“ i „Temeljne odredbe o svećeničkom odgoju i obrazovanju“. Nakon prikaza početne formacije svećeničkih kandidata i trajne izgradnje svećenika, istaknuta je potreba zajedničkoga rada i suradnje što uključuje i organiziranje pastoralne godine za kandidate za sveti red, kao i trajne svećeničke izgradnje. Također je rečeno da biskupskoj konferenciji pripada odrediti formacijski tijek pripravnicima za đakonsko i prezbitersko ređenje, posebice onima koji će, kao pastoralni kler, djelovati u dušobrižništvu na području partikularnih Crkava u Bosni i Hercegovini pri čemu je važna uloga ponajprije samih svećenika, a zatim odgojitelja, pojedinih biskupa, odgojnih ustanova i redovnički zajednica.

Budući da će obje bogoslovije i pripadajuća teološka učilišta u Sarajevu, na kojima se pripremaju biskupijski i redovnički kandidati za sveti red, početkom nove 2019./2020. akademske godine imati završen proces bolonjske reforme svojih programa, izražena je potreba i otvorenost organiziranja zajedničkog programa šeste godina. Takva zajednička neposredna priprava olakšala bi suradnju budućim svećenicima biskupija i redovničkih zajednica u BiH koji će u najvećem broju djelovati na zajedničkom pastoralnom području i biti u svakodnevnoj situaciji suradnje radi dobra vjernika. Budući da u biskupijama u BiH žive i u dušobrižništvu rade također brojni redovnički svećenici, biskupi su istaknuli da, sa zahvalnošću za sve što čine na pastoralnom planu, žele poštovati posebnosti njihove duhovnosti i karizme te njima samima, njihovim zajednicama i poglavarima prepustiti trajnu izgradnju svećenika u onomu što se ne odnosi izravno na dušobrižništvo.

Biskupi i franjevački provincijali također su kratko razmijenili mišljenje i o nekim aktualnim pitanjima.