Budi dio naše mreže
Izbornik

„Katolički vjeronauk u školi – Identitet i perspektive razvoja”

Rijeka (IKA)

U nakladi Riječke nadbiskupije i Glasa Koncila iz tiska je izašla knjiga predstojnice Katehetskog ureda i Ureda za katoličke škole Riječke nadbiskupije dr. sc. Ksenije Rukavine Kovačević „Katolički vjeronauk u školi – Identitet i perspektive razvoja”.

Sadržaj knjige temelji se na doktorskom radu o temi: „Vrijednosno-pedagoški identitet i perspektive razvoja konfesionalnoga religijskog odgoja i obrazovanja (katoličkog vjeronauka) u javnoj školi u Republici Hrvatskoj“, koji je autorica obranila 19. prosinca 2018. g. na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Dr. Rukavina Kovačević u knjizi se bavi identitetom katoličkog vjeronauka u školi koji proizlazi iz njegove višestruke opravdanosti u školskom sustavu Republike Hrvatske: školsko-pedagoške, teološko-eklezijalne, povijesne, društveno-kulturne i vrijednosne. Potreba za jasnijim određenjem vrijednosno-pedagoškog identiteta katoličkog vjeronauka u javnoj školi u Republici Hrvatskoj, njegovih temeljnih dimenzija opravdanosti u školskom sustavu u kontekstu suvremenih odgojno-obrazovnih potreba i izazova, kao i projekcija njegovog razvojnog puta u budućnosti postavila se Rukavini Kovačević kao otvoreno polje za znanstveno istraživanje.

Već sama činjenica da su o tom predmetu, prvi put nakon 27 godina, skupa u istom istraživanju, primjenom u pedagogijskim znanostima rijetko korištene klasične delfi metode, promišljali najrelevantniji stručnjaci znanstvenici (profesori na katedrama religijske pedagogije i katehetike u RH i BiH) i praktičari (predstojnici nad/biskupijskih katehetskih ureda i viši savjetnici za vjeronauk pri Agenciji za odgoj i obrazovanje) za katolički vjeronauk govori u prilog važnosti dobivenih empirijskih zaključaka i stručnih smjernica u znanstvenom kontekstu. Isti su predstavljeni u novoj knjizi dr. Rukavine Kovačević. Znanstveni i stručni doprinos njezina istraživanja očituje se u preciziranju vrijednosno-pedagoškog identiteta katoličkog vjeronauka u javnoj školi u RH odnosno njegovih temeljnih kurikul(ar)nih postavki, u odnosu na identitet i svrhu ostalih komplementarnih izvanškolskih modela; preciziranju religijsko-pedagoških mogućnosti i ograničenja katoličkog vjeronauka u školskom kontekstu, samim time i opsega ovlasti i odlučivanja mjerodavnih crkvenih i obrazovnih tijela na različitim razinama; izradi projekcije razvoja katoličkog vjeronauka u sljedećih desetak godina s obzirom na predložene mjere i inicijative mjerodavnih tijela u Republici Hrvatskoj. Knjiga dr. Ksenije Rukavine Kovačević „Katolički vjeronauk u školi – Identitet i perspektive razvoja” uskoro će biti predstavljena u Rijeci.

Ksenija Rukavina Kovačević diplomirala je na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, KBF-u, Područnom studiju Teologije u Rijeci. Od godine 2001. u Riječkoj nadbiskupiji obnaša službu tajnice riječkog nadbiskupa Ivana Devčića. Uz navedenu službu, godine 2009. dodijeljena joj je služba predstojnice Katehetskog ureda Riječke nadbiskupije. Time je postala prva laikinja u Katoličkoj Crkvi u Hrvatskoj kojoj je povjerena ta crkvena služba. Usto od godine 2017. obnaša i službu predstojnice Ureda za katoličke škole Riječke nadbiskupije. U akademskoj godini 2013./2014. upisala je sveučilišni poslijediplomski (doktorski) studij pedagogije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Godine 2008. imenovana je mentoricom metodike nastave katoličkog vjeronauka za studente Katoličkog bogoslovnog fakulteta Područnog studija Teologije u Rijeci, a 2011. promovirana je u više zvanje profesora mentora u nastavi katoličkog vjeronauka.

Po preuzimanju službe predstojnice Katehetskog ureda Riječke nadbiskupije, 2010. godine u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje pokrenula je u Rijeci provođenje stručnih ispita vjeroučitelja pripravnika u osnovnim i srednjim školama Riječke nadbiskupije, Porečke i Pulske, Gospićko-senjske i Krčke biskupije. Aktivna je članica najviših crkvenih tijela u Republici Hrvatskoj: od 2009. do 2018. Vijeća za katehizaciju i novu evangelizaciju Hrvatske biskupske konferencije; od 2013. Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za laike i od 2017. Nacionalnog vijeća Hrvatske biskupske konferencije za katoličke škole u RH. Inicijatorica je i koordinatorica trogodišnjeg projekta vjeroučitelja Riječke nadbiskupije „Doprinos katoličkog vjeronauka u školi promociji Rijeke kao Europske prijestolnice kulture 2020. Upoznavanje kulturno-povijesne i sakralne baštine Riječke nadbiskupije“. Uz navedenu knjigu objavila je i knjigu „Hrvati papi – Papa Hrvatima. Analiza poruka izrečenih povodom pastirskih pohoda Ivana Pavla II. Hrvatskoj 1994. i 1998. godine”, desetak znanstvenih radova te je sudjelovala na više znanstvenih simpozija i konferencija te stručnih skupova.