Budi dio naše mreže
Izbornik

KNJIGA O STOGODIŠNJICI VRHBOSANSKE BOGOSLOVIJE

U ediciji "Studia Vrhbosnensia" Vrhbosanske visoke teološke škole u Sarajevu, unatoč ratnim uvjetima i djelovanju Bogoslovije u dominikanskom samostanu u Bolu na Braču, pojavio se još jedan značajan naslov.

KNJIGA O STOGODIŠNJICI VRHBOSANSKE BOGOSLOVIJE

U ediciji “Studia Vrhbosnensia” Vrhbosanske visoke teološke škole u Sarajevu, unatoč ratnim uvjetima i djelovanju Bogoslovije u dominikanskom samostanu u Bolu na Braču, pojavio se još jedan značajan naslov. Brojni ugledni znanstveni suradnici priredili su knjigu “Vrhbosanska katolička Bogoslovija 1890 – 1990.”
Zbornik o sto godina postojanja i rada najstarije visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini obuhvaća radove o sjemeništu i gimnaziji i početke Bogoslovije u Travniku, da bi njegov središnji dio bio ispunjen znanstvenim radovima, studijama iznesenim na Simpoziju u povodu 100. obljetnice Bogoslovije u srpnju 1991.
U dodatku je zbornik opremljen tabelama, podacima i prilozima kroničarske naravi, čime je upotpunjen prikaz sto godina povijesti Bogoslovije, prvotno zamišljen kao iscrpna monografija, ali u ratnim uvjetima i progonstvu pripremljen u obliku proširenog zbornika radova.
Radovi teologa i drugih znanstvenika, omogućavaju uvid u stanje u kakvom Bogoslovija započinje djelovati, opće stanje učilišta i pedagogije u Europi i BiH krajem XIX. i početkom XX. stoljeća, iskustvo islamskih teoloških studija u Bosni tog vremena, kao i filozofsko-teološko obrazovanje u “Bosni Srebrenoj”. Zatim slijede prilozi o Bogosloviji u doba austrougarske uprave, djelovanju isusovaca u njenu radu, te o proučavanjima Svetog Pisma i studijama fundamentalne i dogmatske teologije, prava, liturgike i liturgijskog pastorala, katehetike i psihologije u programu školovanja. Zbornik radova donosi i istraživanja o značaju praktične teologije u sklopu teološkog studija, prisutnosti misli o jedinstvu Crkava, odgojnom sustavu i doprinosu bogoslovskog zbora “Stadler” radu Bogoslovije, njenoj knjižnici i ekonomskim prilikama tijekom postojanja. Dio knjige koji donosi radove sa sarajevskog Simpozija na početku sadrži pozdrav vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića, a na kraju propovijed apostolskog nuncija Gabrijela Montalva održanu prigodom susreta na Simpoziju.
U dodatku su sustavno nabrojeni odgojitelji, profesori i studenti u Travniku i Sarajevu 1890-1990.
Knjiga je dragocjen doprinos ne samo proučavanju povijesti Vrhbosanske visoke teološke škole u Sarajevu, nego i ukupnih tragova katoličke duhovnosti i djelovanja Crkve u Hrvata na bosanskohercegovačkim prostorima u prošlosti. Sadašnji trenutak Vrhbosanske nadbiskupije, gotovo u cjelosti okupirane, teško postradale i izložene ratnim pustošenjima, kao i rad Bogoslovije u progonstvu, uvećavaju važnost i povijesno značenje te knjige. (DL)

ISTINU SVAKI PUT IZNOVA VALJA TRAŽITI
Izuzetan interes građana Splita za filozofsko-teološka i “granična” pitanja
Početkom veljače otpočeo je u organizaciji Hrvatske akademske udruge drugi ciklus teološko-filozofskih predavanja pod naslovom “Granična pitanja”, a predavač je splitski svećenik i sociolog mr. don Ivan Grubišić. Predavanja se održavaju svakog utorka u velikoj dvorani Instituta za primijenjena društvena istraživanja – centar Split, smještenog u atraktivnom prostoru tvrđave na Gripama.
Po riječima gospodina Grubišića osnovna je nakana ovih predavanja upoznati šire pučanstvo, a posebice akademske građane, s temeljnim filozofskim teološkim i religijskim pitanjima. Pristup predavača toj problematici vrlo je širok, interdiciplinaran i prilagođen zahtjevima slušateljstva. Naime, zbog marksizmom indoktriniranog obrazovnog procesa u bliskoj prošlosti, i zbog određene nedorečenosti Crkve i teologije o spomenutim pitanjima, osjeća se velika potreba upravo za takvim sadržajima i informacijama, kojih i inače manjka u Splitu kao sveučilišnom središtu. Stoga i ne čudi iznimno dobar odaziv pučanstva, a osobito srednjoškolskih i sveučilišnih profesora, koji s pažnjom prate predavanja i sudjeluju u diskusiji. Gospodin Grubišić ističe da mu je namjera izbjeći svaku ideologizaciju i mistifikaciju predmeta koji obrađuje, te da “…umjesto istine autoriteta treba težiti za autoritetom istine, na koju nitko nema monopol, pa je svaki put iznova valja tražiti.”
U ciklusu “granična pitanja” razmatraju se stajališta i dosezi prirodnih znanosti, filozofije i teologije o problemima kozmosa, čovjeka i života. Tu se iznose različiti pristupi i pokušaji odgovora na spomenuta pitanja, dati od najznačajnijih mislilaca Zapada, počevši od antičkih filozofa pa sve do istaknutih imena suvremene svjetske znanosti. Tako je posljednje predavanje, održano 15. veljače, imalo za temu “Mogućnosti i granice prirodnih znanosti o #!graničnim pitanjima#!”, gdje je istaknuto da ni prirodna znanost današnjice, usprkos golemim dostignućima, ne daje konačne odgovore na #!granična#! pitanja. Stoga predavač prihvaća demitologizaciju Biblije i osobito demitologizaciju znanosti, koja je bila u službi sistema, odnosno u službi #!istine autoriteta#!. Suvremena je težnja da sve takve istine, na bilo kakvoj razini, treba demitologizirati (ne ulazeći u dogme Katoličke Crkve), a svima onima koji žele ići strmim putem autoriteta istine – dati prednost. Ujedno, to je i krajnji cilj i smisao ovih predavanja.
Treba još napomenuti da je prvi ciklus ovih predavanja započeo u listopadu 1993. i da je ukupno održano 10 predavanja pod zajedničkim naslovom “O bitku i smislu”, gdje je bilo riječi o mogućnostima i granicama čovjekova govora o Bogu i filozofijskom diskursu.
Što se daljnjih planova tiče, namjera je organizatora i voditelja tribine g. Grubišića da ovakva predavanja postanu svojevrstan obrazovni proces koji bi trajao pune četiri akademske godine i to svakog utorka u zimskom i ljetnom semestru. Upravo takav kontinuitet i dužina trajanja spomenutih predavanja jamstvo je da će svi zainteresirani dobiti dostatno informacija o problemima koji sve podjednako zaokupljaju, bili oni vjernici ili ne. U rad ove tribine uključit će se i profesori Teologije u Splitu. (ND)