Budi dio naše mreže
Izbornik

Odgovor na sumnju glede nauka apostolskog pisma "Ordinatio sacerdotalis"

Kongregacija za nauk vjere

ODGOVOR NA SUMNJU GLEDE NAUKA APOSTOLSKOGA PISMA “ORDINATIO SACERDOTALIS”

Sumnja: Da li treba smatrati da pripada pokladu vjere nauk što je izložen u apostolskom pismu “Ordinatio sacerdotalis” da Crkva nije ovlaštena davati svećeničko ređenje ženama, te da taj nauk treba definitivno prihvatiti.

Odgovor: Potvrdno.

Taj nauk traži definitivni pristanak jer je – utemeljen na pisanoj Božjoj riječi i trajno čuvan i primjenjivan u crkvenoj Predaji od samoga početka – nezabludivo izložen od crkvenoga redovitoga i sveopćega učiteljstva (usp. Drugi vatikanski koncil, dogmatska konstitucija Lumen gentium, 25,2). Stoga je u sadašnjim okolnostima Sveti Otac, vršeći vlastitu službu utvrđivanja braće (usp. Lk 22,32) izložio taj isti nauk formalnom izjavom, izričito potvrđujući ono što svi vjernici trebaju uvijek i svuda prihvaćati kao pripadno pokladu vjere.

Vrhovni svećenik Ivan Pavao II, u audijenciji koju je udijelio potpisanom kardinalu predstojniku, potvrdio je ovaj odgovor koji je donesen na redovitom sastanku ove kongregacije, te je odredio da bude objavljen.

U Rimu, iz sjedišta Kongregacije za nauk vjere, 28. listopada 1995.

Jozef kard. Ratzinger
predstojnik

Tarcisio Bertone
umirovljeni nadbiskup Vercellija
tajnik

(Ovaj je dokument objelodanjen u “L#!osservatore romano”, od 19. studenog)