Budi dio naše mreže
Izbornik

Održan izborni kapitul Karmelskog svjetovnog reda u Somboru

Sombor (IKA)

Izbori Zajednice svjetovnog reda bosonogih karmelićana Blažene Djevice Marije od gore Karmela i svete Majke Tereze od Isusa održani su u subotu 26. ožujka u Somboru, a za prioricu u idućem trogodištu ponovno je izabrana s. Marijana od Kraljice Karmela (Karmela Malenić).

Izabran je i novi Savjet somborske zajednice, kojega će činiti: prvi savjetnik br. Pavle od Malog Isusa (Pavle Zubelić), druga savjetnica s. Marija od sv. Male Terezije (Tereza Mrazić) i treća savjetnica s. Terezija od Srca Isusova (Elvira Hajošević). Magistra novaka bit će s. Monika od sv. Ivana od Križa (Monika Molnar). Za tajnika je izabran br. Daniel Marija od Djeteta Isusa i Presvetog Srca (vlč. Daniel Katačić), a za rizničara i blagajnika s. Ana od sv. Bartolomeja (Ana Antunić). Prije izbora izmoljene su molitve Reda i zaziv Duha Svetoga. Nakon izbora duhovni asistent Karmelskog svjetovnog reda (OCDS) u Somboru o. Stjepan Videk blagoslovio je novu upravu zajednicu nakon čega su svi zahvalili Ocu nebeskom himnom „Tebe Boga hvalimo“. Slijedila je molitva časova.

Prije izbornog kapitula o. Stjepan služio je misu za žive članove Karmelskog svjetovnog reda u Somboru.

Karmelski svjetovni red ustanovio je na blagdan Male Gospe 1913. godine sluga Božji o. Gerard Tomo Stantić, nakon prikupljanja svih potrebnih dokumenta od Generalne uprave Reda karmelićana u Rimu, te dopuštenja mjerodavne crkvene vlasti. Od tada je ova Ustanova, koja ima svrhu produbljenje duhovnoga kršćanskog života u duhu karmelske karizme, napravila hod vjere sve do naših dana. Uspomena na oca Gerarda je veoma živa među članovima OCDS-a u Somboru jer je on utemeljitelj i prvi voditelj Ustanove. Njegovim zalaganjem i pripremama, toga 8. prosinca 1913. godine redovnički habit – škapular obuklo je 12 žena. Broj članova Svjetovnog reda se iz godine u godinu povećavao da bi ih 1932. godine bilo 32. Među njima se nalazilo i 13 muškaraca koji su obrazovali zasebnu mušku grupu. Taj brojčani prosjek članstva se iz godine u godinu nije puno mijenjao. Somborski svjetovni red je višenacionalan. Pripadaju mu članovi Hrvati, Mađari i Nijemci. Uz produbljivanje vlastitog duhovnog života Svjetovni karmelski red u Somboru usmjerio je tada svoju djelatnost na karitativno polje. I tada i danas somborskoj zajednici pripadaju članovi iz Sombora, Subotice, Apatina, Bajmoka, Monoštora, Beograda, Niša, Titela, Sente i drugih okolnih mjesta. Svake tri godine mjesne zajednice Svjetovnog reda biraju svog priora i tri savjetnika, a uz suglasnost duhovnog asistenta bira se učitelj novaka, tajnik i rizničar.