Budi dio naše mreže
Izbornik

PANEUROPSKA UNIJA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

Sarajevo (IKA )

Sarajevo, 28. 11. 1995. (IKA) - Osnivaeka skupština Bosanskohercegovaeke paneuropske unije održana je 27. studenoga u Sarajevu. Na skupštini su usvojeni temeljni dokumenti te unije. Osnivanjem Bosanskohercegovaeke paneuropske unije ostvarena je inicijat

Sarajevo, 28. 11. 1995. (IKA) – Osnivaeka skupština Bosanskohercegovaeke paneuropske unije održana je 27. studenoga u Sarajevu. Na skupštini su usvojeni temeljni dokumenti te unije. Osnivanjem Bosanskohercegovaeke paneuropske unije ostvarena je inicijativa Paneuropske unije za Njemaeku, zaeeta prošle godine u Muenchenu, sa željom da se i na ovaj naein pomogne Bosni i Hercegovini u njezinim najtežim trenucima. Prof. dr. Franjo Topia, kao nositelj inicijative, izabran je na Skupštini za predsjednika Glavnog odbora Bosanskohercegovaeke paneuropske unije. Za dopredsjednike Odbora, koji broji 13 elanova, izabrani su Hajrudin Numia i Bogia Bogiaevia, a za ostale su elanove imenovani vle. Anto Jelia, prof. Tanja Žarkovia-Tafro, prof. dr. Faruk Seleskovia, prof. dr. Jusuf Žiga, Petar Skert, prof. dr. Vlado Sueia, Nada Salom i Boris Nilevia. Ostali ae elanovi biti imenovani na sljedeaoj sjednici Odbora. U nadzorni odbor imenovani su Muhamed Cico, Dragomir Šimia i Josip Bukovac. Sud easti eine Aleksa Mikulin, akademici Ivan Strauss i Muhamed Karamehmedovia, Hrvoje Ištuk i prof. dr. Zdravko Miloševia. O ciljevima i zadacima Unije govorio je prof. dr. Franjo Topia.