Budi dio naše mreže
Izbornik

Papa imenovao tri nova nuncija

Vatikan (IKA)

Papa Franjo imenovao je u utorak 3. rujna tri nova apostolska nuncija. Riječ je o mons. Antoineu Camilleriju, mons. Paolu Rudelliju i mons. Paolu Borgiji, prenosi Vatican News.

Mons. Camilleri koji je do sada bio dotajnik Odjela Državnog tajništva za odnose s državama, imenovan je naslovnim nadbiskupom Skálholta, na Islandu, a istodobno mu je povjerena služba apostolskog nuncija. Rođen je u Sliemi, na Malti, 20. kolovoza 1965. godine. Za svećenika je zaređen 1991. godine. Postigao je doktorat iz građanskog i crkvenog prava. U diplomatsku službu Svete Stolice ušao je godine 1999., te je služio u papinskim predstavništvima u Papui Novoj Gvineji, Ugandi, Kubi i pri Odjelu Državnog tajništva za odnose s državama. Od godine 2013. obavljao je službu dotajnika spomenutoga državnog odjela. Poznaje sedam jezika: talijanski, engleski, španjolski, francuski, portugalski, rumunjski i ruski.

Mons. Paolo Rudelli koji je do sada bio posebni izaslanik i stalni promatrač Svete Stolice pri Vijeću Europe u Strasbourgu, imenovan je naslovnim nadbiskupom Mesembrije u Bugarskoj, a istodobno mu je povjerena služba apostolskog nuncija. Mons. Rudelli rođen je u Gazzanigi, u Italiji, 16. srpnja 1970. godine. Za svećenika je zaređen 1995. godine. Postigao je magisterij crkvenog prava i doktorat iz moralne teologije. U diplomatsku službu Svete Stolice ušao je godine 2001., te je služio u papinskim predstavništvima u Ekvadoru, Poljskoj i pri Odjelu Državnog tajništva za opće poslove. Posebnim izaslanikom s ulogom stalnog promatrača pri Vijeću Europe imenovan je 2014. godine. Poznaje četiri jezika: engleski, francuski, španjolski i poljski.

Mons. Borgia, koji je do sada bio povjerenik Odjela državnog tajništva za opće poslove, imenovan je naslovnim nadbiskupom Milazza, u Italiji, a istodobno mu je povjerena služba apostolskog nuncija. Mons. Borgia rođen je 18. ožujka 1966. godine u Manfredoniji, u Italiji. Za svećenika je zaređen godine 1999. Postigao je doktorat iz crkvenog prava. U diplomatsku službu Svete Stolice ušao je godine 2001., te je služio u papinskim predstavništvima u Srednjoafričkoj Republici, Meksiku, Izraelu, Libanonu, pri Odjelu Državnog tajništva za odnose s državama i pri Odjelu Državnog tajništva za opće poslove. Povjerenikom za opće poslove Državnoga tajništva imenovan je 2016. godine. Poznaje tri jezika: engleski, španjolski i francuski.