Budi dio naše mreže
Izbornik

Papa se susreo s voditeljima dikasterija Rimske kurije

Vatikan (IKA)

u Apostolskoj palači u Vatikanu u ponedjeljak, 20. studenoga papa Franjo predsjedao je susretom voditelja dikasterija (ureda) Rimske kurije, objavio je Tiskovni ured Svete Stolice.

Nakon reorganizacije Rimske kurije sukladno apostolskoj konstituciji Praedicate evangelium Državno tajništvo ostaje vrhovno upravno tijelo Kurije. Novoosnovani Dikasterij za evangelizaciju okuplja Vijeće za novu evangelizaciju i dosadašnju Kongregaciju za misije, dok Dikasterij za nauk vjere pomaže Papi i biskupima u zaštiti, promicanju i, ako je potrebno, razvijanju crkvenog nauka vjere i morala. Osim ta dva ureda Rimsku kuriju čine dikasteriji za službu ljubavi, za istočne Crkve, za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, za kauze svetaca, za biskupe, za kler, za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života, za laike, obitelj i život, za promicanje jedinstva kršćana, za međureligijski dijalog, za kulturu i odgoj, za služenje cjelovitom ljudskom razvoju (skraćeno Dikasterij za razvoj), za pravne tekstove, te Dikasterij za komunikacije.

Kurijski red imenuje tri neovisna sudbena tijela: Apostolska pokorničarna, Vrhovni sud Apostolske signature kao najviši upravni sud i Rimska rota. Osim njih u Vatikanu postoji i Sud pravde države Vatikan te Prizivni sud.

Vijeće za ekonomiju nadležno je za gospodarska pitanja i odgovorno je za nadzor upravnih i financijskih struktura i njihovih aktivnosti. Ono usko surađuje s Tajništvom za ekonomiju. Uprava dobrima Svete Stolice (Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica – APSA) brine se za svu imovinu i imovinu Svete Stolice.

Unutar vatikanskih zidina nalazi se i Prefektura papinskog doma. Ured za papina liturgijska slavlja vodi brigu o svim liturgijskim slavljima u Papino ime. Naposljetku, Kamerlengo Svete Rimske Crkve (Camerlengo di Santa Romana Chiesa) se brine o svemu što se tiče i za vrijeme upražnjene stolice, tj. nakon smrti ili ostavke pape.

Ključne riječi:
dikasteriji papa Franjo susret