Budi dio naše mreže
Izbornik

Pismo pomoćnog đakovačkog biskupa i generalnog vikara Marina Srakića u povodu Nove 1995. godine

UVOD!
Poštovani gospodine župane i ostala gospodo poglavarstvenici!

U ime odsutnog gospodina biskupa Ćirila, te prisutnih i odsutnih predstavnika Katoličke Crkve u ovom svečanom trenutku želio bih progovoriti nekoliko riječi. Tu smo da odamo zahvalnost svima Vama koji ste uložili znanje, rad i umješnost da se olakša i poboljša život naših građana.
U ime biskupije đakovačke i srijemske zahvaljujemo i na razumijevanju za nače programe i projekte: osvjetljenje đakovačke katedrale, obnovu zgrade Teologije u Đakovu, popravke i gradnje crkava i kapelica u kojima je županija posredno ili neposredno sudjelovala.
Protekle godine Crkva se uključila u zajednički život, svećenici svojim pastoralnim radom, djelatnici Caritasa rasuti po cijeloj biskupiji trudili su se da omekšaju tvrdi prognanički kruh, a vjeroučitelji u odgoju nače djece i mladih.
Prošla godina na nacionalnom planu obilježena je izuzetnim događajem koji će uđi u povijest cijele nače Crkve i države, to je pohod Svetoga Oca, golorukog hodočasnika mira! On nam je upravio snažnu poruku i obvezu da izgrađujemo naču zemlju Hrvatsku u miru, miru koji će u duhu kršćanskih i vjerskih načela počivati na istini i pravdi, slobodi i ljubavi.
Nažalost, još se nije ostvario ni temeljni preduvjet mira na našim prostorima: povratak prognanika i izbjeglica. To je naša prva želja i molitva: da povratak prognanika i izbjeglica ne bude vječna želja nego dio njihove i nače sveukupne stvarnosti. Zatim želimo da angažmanom i poštenjem svih, ostvarite planove i projekte o poboljšanju materijalnih uvjeta ali i da pronađete pravi put prema duhovnoj obnovi sveukupnog društva. Između ostalog svima su nam poznati problemi mladih, školske i izvanškolske mladeži, njihova skretanja na put droge i nemoć odgovornih da otkriju i prokažu prave krivce i uzročnike. Oni se sigurno ne nalaze u redovima mladih nego u redovima starije generacije u kojoj se našlo ljudi bez savjesti i poštenja što zloupotrebljavaju prazninu koju mladi doživljavaju u sebi i oko sebe. Uvjeravam Vas da će Crkva, i svećenici vjernici, nadahnuti i potaknuti Evanđeljem i vjerom pružiti svoj, u ovom trenutku nezaobilazan doprinos u rješenju tog pitanja, na kojem moraju sudjelovati svi.
Gospodine župane i ostali čelnici! Čestitajući vam novu godinu 1995, želimo i molimo Gospodina da vama predvodnicima udijeli mudrosti, a cijelom narodu ojača slogu i pravdu, mir i napredak.

Đakovo, o Novoj Godini 1995.

Marin Srakić,
pomoćni biskup
generalni vikar