Budi dio naše mreže
Izbornik

Poruka sudionika pastoralnih dana Zagrebačke nadbiskupije

Sudionici Pastoralnih dana Zagrebačke nadbiskupije održanih od 22. do 24. travnja u Zagrebu u povodu 900. obljetnice Zagrebačke nadbiskupije, nakon razmatranja sadašnjosti i perspektiva naših obitelji, želimo se ovom porukom obratiti svim našim obiteljima, odgovornima u našoj mjesnoj Crkvi i odgovornima u državnoj vlasti Republike Hrvatske.

Poruka obiteljima

Drage obitelji, pozivamo vas da jubilej naše nadbiskupije i ovu Godinu obitelji shvatimo kao početak nastojanja za vraćanje sklada i zadovoljstva u naše domove. Da bismo to postigli otvorimo vrata Bogu i dajmo mu središnje mjesto u našim obiteljima. Upoznajmo i prihvatimo trajne vrijednosti koje nam je Bog otkrio u svojoj Riječi: ljubav koja uključuje požrtvovnost, opraštanje, solidarnost, pravednost, uzajamno poštovanje, iskrenost, otvorenost životu i druge evanđeoske vrijednosti. Vratimo se Bogu koji je s nama u svim našim patnjama i radostima, osobno svakodnevnom osobnom i obiteljskom molitvom, sudjelovanjem u nedjeljnom euharistijskom slavlju i drugim činima bogoštovlja i pobožnosti. Ako dopustimo Bogu da nam on osvjetljava svu našu stvarnost, naći ćemo rješenja većine naših problema i poteškoća. Bog očekuje od nas da obnovimo svoju svijest o nezamjenjivosti obitelji te da sami svojim snagama rješavamo brojna rješiva pitanja koja, ako ostanu neriješena, mogu teško zagorčati obiteljski život. Svjesno se i odlučno moramo postaviti prema onim faktorima izvan obitelji koji mogu štetno djelovati na članove obiteljskih zajednica. Pokušajmo vratiti ozbiljan razgovor i sitne izraze pažnje u naše obitelji. Iskazujmo osobitu ljubav djeci, starim i nemoćnim očevima i majkama te bolesnim članovima naših obitelji. Njegujemo duh solidarnosti prema svima ugroženima, osobito prema prognanima i svima koji teško trpe.

Poruka odgovornima u našoj mjesnoj Crkvi

Cijenjeni oci natpastiri i pastiri, osjećajući se suodgovornima za dobro cijele naše Crkve i našega naroda iznosimo svoje prijedloge za promicanje obiteljskog pastorala u našoj Zagrebačkoj nadbiskupiji. Predlažemo Vam da osnujete Vijeće za obitelj i obiteljski pastoralni centar Zagrebačke nadbiskupije. Na regionalnoj razini predlažemo osnivanje Regionalnih obiteljskih pastoralnih centara koji bi na svojim područjima kontinuirano organizirali obiteljske stručne skupove koji bi pomogli rješavati obiteljske probleme primjerene određenoj regiji.

Pozivamo župnike, koji još nisu osnovali župna pastoralna vijeća, da to što prije učine, jer ta vijeća trebaju biti zajedno s pastoralnim djelatnicima nositelji obiteljskog pastorala u svakoj župi. Potičemo ta vijeća, da gdje je god moguće, osnuju obiteljska savjetovališta koja bi pomagala članovima obitelji kad se nađu u poteškoćama. U našoj nadbiskupiji već ima dobrih iskustava s područnom zajedničkom zaručničkom pripravom pa potičemo da se u svim djelovima nadbiskupije uvedu takvi zaručnički tečajevi.

Demokratske promjene u našoj domovini omogućuju i nove mogućnosti crkvenog djelovanja pa preporuča otvaranje katoličkih dječjih vrtića i katoličkih škola.

Za duhovnu obnovu naših obitelji preporučamo organiziranje obiteljskih duhovnih obnova najmanje jedanput godišnje, posebne susrete za mlade bračne parove, za obitelji srednje dobi i za starije osobe, invalidne i napuštene. Potičemo da se na razini župnih zajednica ili regija pronađu konkretni oblici pružanja pomoći i socijalne skrbi za starije osamljene bolesne osobe.

Smatramo da pojave kao alkoholizam, uživanje droge, malodobni kriminalitet i drugi oblici teškog narušavanja zdravoga društvenoga života trebaju biti poticaj pastoralnim djelatnicima na suradnju s drugim relevantnim ustanovama koje djeluju ili na prevenciji ili na sanaciji.

Poruka odgovornima u državnoj vlasti

Obitelj je temeljna društvena zajednica u kojoj nastaje novi život, odgajaju se mladi ljudi i uvode u život, kulturu, prihvaćaju moralne, religijske i domoljubne vrijednosti. Obitelj je vrelo i nositeljica života, osnovica cjelokupnog gospodarskog i kulturnog života, osnovica cjelokupnog gospodarskog i kulturnog razvitka i zato mora biti prihvaćena i tretirana kao temeljni subjekt Republike Hrvatske.

Da bi se prevladala kriza braka, obitelji i proces depopulacije pučanstva u Hrvatskoj, na državnoj razini treba prihvatiti sustavno pripremanje mladeži za brak, obiteljski život i odgovorno roditeljstvo. Takvo pripremanje pretpostavlja skladno djelovanje obiteji, škole, svih odgojnih institucija, Crkve, sredstava javnog priopćavanja, županijskih savjetovališta, obiteljskih centara i stručnih udruga. Za škole, odgojne institucije, treba izraditi programe koji bi se ostvarivali od petog razreda osnovne škole do kraja školovanja u srednjim školama. Prevladavanje bračne i obiteljske krize, smanjivanje i uklanjanje pošasti brojnih rastava brakova i pobačaja, pretpostavlja i traži izmjenu zakona koji legaliziraju ubijanje nerođene djece i potiču na rastave brakova. Pored toga traže da se u svakoj županiji osnuje županijsko savjetovalište u kome bi djelovali pedagozi, svećenici, liječnici, pravnici, socijalni djelatnici koji prihvaćaju obiteljsku osnovu duhovne obnove Republike Hrvatske.

Radi prihvaćanja i promicanja obitelji prijeko je potrebno u Republici Hrvatskoj osnovati Ured za obitelj pri Vladi RH ili, bar, Odjel za obitelj u sastavu Ministarstva rada, socijalne skrbi i (ponovno treba reći) obitelji. Ured bi proučavao obitelj i predlagao mjere za unapređivanje obiteljskog života, mjere pronatalitene populacijske politike i druge.

Mjere pronatalitetne populacijske politike moraju biti raznovrsne: mjere materijalne stimulacije, pravne regulacije, pedagoške i medicinske pomoći. Materijalne mjere moraju uključiti stimulativne dječje dodatke koji progresivno rastu s povećanim brojem djece, porezne olakšice za obitelji s djecom koji, također, progresivno rastu s brojem djece, primjereni plaćeni porodiljski dopust majkama neovisno o broju djece, puna pažnja majčinskoj odgojiteljskoj službi u obitelji što bi trebalo zakonski regulirati.