Budi dio naše mreže
Izbornik

Promjene u strukturi Opusa Dei Hrvatske i Slovenije

Zagreb (IKA)

Odlukom prelata Fernanda Ocariza od 19. lipnja 2020. godine došlo je do promjena u organizacijskoj strukturi Opusa Dei u Hrvatskoj i Sloveniji.

Dosadašnje dvije regije, Hrvatska (vikar vlč. Josep Peguera – Poch) i Slovenija (vikar vlč. Rafael Arias Villalta), postale su jedna regija Hrvatska i Slovenija na čijem je čelu vikar vlč. Josep Peguera-Poch.

Dosadašnji vikar u Sloveniji postaje time vikar tajnik i nastavit će djelovati u Sloveniji.

Opus Dei je Osobna prelatura Katoličke crkve. Prelatura Opusa Dei je pravna struktura koja čini dio pastoralne i hijerarhijske organizacije Crkve. Poput biskupija, teritorijalnih prelatura, vikarijata, vojnih ordinarijata itd., prelatura ima vlastitu autonomiju i potrebnu nadležnost za ostvarenje svoje zadaće u službi cijele Crkve.

Opus Dei se u crkvenim stvarima kao osobna prelatura vodi općim uredbama Crkve. Uz to, Zakonik kanonskog prava iz 1983. sadrži temeljne norme koje reguliraju osobne prelature u kanonima 294-297. U Svetoj Stolici, prelature, kao i ostale hijerarhijske sekularne strukture – biskupije, prelature, ordinarijati i td. – ovise o Kongregaciji za biskupe.

«Glavna djelatnost Opusa Dei se sastoji od davanja svojim pripadnicima i drugim ljudima duhovnih sredstava koje trebaju da žive kao dobri katolici usred svijeta», objasnio je utemeljitelj prelature Opus Dei Josemaría Escrivá.