Budi dio naše mreže
Izbornik

Susret članova župnih pastoralnih vijeća Vinkovačkog dekanata

Vođinci (IKA/TU)

U organizaciji Pastoralnog centra Đakovačko-osječke nadbiskupije u Župi Kraljice Svete Krunice u Vođincima u petak 23. rujna održan je formativni susret svih župnika i članova župnih pastoralnih vijeća Vinkovačkog dekanata.

Susret je započeo molitvom dekana Vinkovačkog dekanata preč. Ante Šiška, koji je potom pozdravio sve nazočne vijećnike i župnike te nadbiskupijskog povjerenika dr. sc. Stanislava Šotu. U uvodnoj riječi dekan Šiško istaknuo je važnost funkcije vijećnika pastoralnog vijeća u župnim zajednicama, čija je najvažnija uloga poticati rast u vjeri cijele župne zajednice, kao i razvijati međusobnu suradnju vijećnika i župnika.

Nakon uvodne riječi, dr. sc. Šota održao je predavanje na temu „Narav suodgovornosti Župnog pastoralnog vijeća u svjetlu iskustva djelatne vjere i budne nade, ljubavi i zajedništva, poziva i poslanja“. Svojim predavanjem prisutnim članovima pastoralnih vijeća pokušao je približiti ulogu vijećnika pastoralnog vijeća te rad pojedinih odbora unutar istoga.

U trećem dijelu susreta vijećnici su sudjelovali u radionicama, prema tome kojemu odboru pripadaju (Odbor ŽPV-a za naviještanje, za liturgiju, za karitativnu djelatnost). Tako su razmijenili svoja iskustva o djelovanju odbora unutra župne zajednice te dobrobitima koje iz njihova djelovanja proizlaze. Uslijedila je kratka rasprava, a formalni dio susreta završio je molitvom koju je predvodio preč. Šiško.

Po završetku formalnog dijela susreta, vijećnici su se zadržali u ugodnom druženju i razgovoru uz prigodnu okrjepu koju su za tu priliku pripremili članovi ŽPV-a Župe Kraljice Svete Krunice.